Stena minskar utsläpp med landström

Stena Line kopplar från och med den 9 december upp sig till grön landström vid de dagliga hamnuppehållen i Kiel vilket årligen minskar utsläppen av koldioxid med 2 700 ton per år.

Den nya spektakulära anläggningen i Kiel kommer att förse Stena Lines tysklandsfärjor Stena Germanica och Stena Scandinavica med 100 % förnyelsebar el. Totalt minskar detta årligen bränsleförbrukningen med 900 ton och koldioxidutsläppen minskar därmed med 2700 ton. Det bidrar också till en bättre stadsmiljö med reducerad bullernivå och NOX-, SOX– och partikelutsläpp.

Satsningen har blivit verklighet genom ett starkt politiskt stöd och är delfinansierad av förbundslandet i Schleswig-Holstein (8,9 MEUR) och EU (1,26 MEUR). Utöver detta har Tysklands förbundsregering nyligen godkänt subventioner av priset för landström.

– Vi är mycket tacksamma för det politiska stödet på flera olika nivåer. De planerade subventionerna av elpriserna till landström är ett viktigt steg för att stimulera den gröna omställningen av sjöfarten. Vi är också tacksamma för det positiva samarbetet vi har sedan lång tid tillbaka med såväl Kiels hamn som staden, sa Ron Gerlach, ansvarig för Stena Lines tysklandslinjer i samband med invigningen.  

Totalt har Stena Line nu möjlighet att koppla upp sig till grön landström med 14 fartyg vid terminalerna Kiel, Karlskrona, Trelleborg, Norvik, Hoek van Holland samt de två terminalerna i Göteborg. Totalt reducerar detta årligen rederiets utsläpp med 13 000 ton koldioxid.

– Landström är viktigt av två anledningar. För det första bidrar det till en bättre stadsmiljö och renare luft i de hamnar där vi trafikerar. Men det handlar också om att framtidssäkra vår verksamhet då vi ser en ökad elektrifiering i samhället och i våra hamnar med eldrivna hamnfordon, lastbilar, bilar och slutligen eldrivna färjor, kommenterar Stena Lines vd Niclas Mårtensson som också är ledamot i Regeringens elektrifieringskommission.

– Stena Lines elektrifieringsresa startade redan 1989 när vi kopplade upp det första fartyget med landström i Göteborg. Sedan 2018 seglar elhybriden Stena Jutlandica på linjen mellan Göteborg och Fredrikshavn och senast 2030 är målet att vi ska sjösätta en helt fossilfri och eldriven färja på samma linje.

Tidigare i år lanserade Stena, Batteryloop, DNV GL och hamnarna i Kiel och Göteborg ett projekt för att kartlägga och utvärdera möjligheter att återanvända litium-jonbatterier från transport- och fordonsindustrin i så kallade energilager i hamnar, för att exempelvis ladda en elfärja eller andra elfordon, i framtiden. Projektet löper under två år och delfinansieras av EU genom innovationsenheten INEA (Innovation and Networks Executive Agency).