Stendörren bygger åt plastföretag i Brunna

Stendörren har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med plastleverantören Gop Sverige AB, om ett nybyggt lager på 2 700 kvm i Brunna. Inflyttning sker sommaren 2023.

Stendörren sitter på en markbank på drygt 500 000 kvm lämpliga för logistiketableringar, mark som man 2021 beslutade att utveckla. I Brunna i Upplands-Bro kommun äger Stendörren totalt sex fastigheter, varav flera med outnyttjade byggrätter. Fastigheten Viby 19:66 på Symmetrivägen 11 är den första fastigheten företaget utvecklar, och där man i en första etapp fått bygglov för en 6 000 kvm stor logistikfastighet, där man nu kontrakterat en hyresgäst i form av plastleverantören Gop.

– Vi på gop har under en längre tid letat efter en ny anläggning som kan möta vår ökande marknad på ett så produktivt och effektivt sätt som möjligt. Vi är därför otroligt glada över att vi nu hittat en plats som uppfyller alla våra kriterier, kommenterar Petra Carnbäck, CEO Gop Sverige AB.

– Initialt startade vi projektet på spekulation och det här visar att vi bygger hållbara och flexibla lokaler som i slutfasen kan anpassas efter kundernas önskemål. Området har ett strategiskt läge och är sedan länge väletablerat. Det är tydligt att vi har ett starkt erbjudande och därför är det extra glädjande att vi snart står redo att kunna starta en andra etapp på fastigheten, kommenterar Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren

Lokalen omfattar ca 2 700 kvm och anpassas för verksamheten och inflyttning sker sommaren 2023.

– Anläggningen matchar våra expansionsplaner samtidigt som vi kan effektivisera våra flöden ytterligare och därmed bli en än mer konkurrenskraftig leverantör och partner till våra kunder. Utöver större utrymmen ser vi placeringen i Brunna som mycket fördelaktig, med snabba distributionsvägar till Stockholm, övriga Mälardalen och vidare ut i landet. Vi ser mycket fram emot att flytta in!