Stendörren får tre bygglov och rekryterar från Colliers

Stendörren påbörjar bygget av en logistikfastighet på 11 500 kvm i Almnäs, Södertälje, efter erhållet bygglov. Samtidigt rekryteras Anders Johansson, tidigare Colliers, som affärs- och projektchef Logistik.

Stendörren aviserade i höstas en nysatsning på logistikutveckling, och nu resulterar denna satsning i tre nya logistikbyggen och en tung logistikrekrytering. Det är fastighetsräven Anders Johansson, som närmast kommer från en tjänst som associate director inom Industri och logistik på fastighetsrådgivaren Colliers, som ansluter till Stendörren som affärs- och projektchef för logistik den 1 februari.

Fastighetsbolaget har i veckan också fått ett bygglov inom logistik i Almnäs, Södertälje, och har därmed sedan slutet av 2021 erhållit tre bygglov avseende nyproduktion inom kärnsegmentet lager och logistik i Södertälje, Västerås respektive Uppsala. 

Anders Johansson. Foto Hilda Hultén

I Almnäs, Södertälje, som utgör ett av Stendörrens största utvecklingsområden, har bygglov erhållits för första etappen, omfattande ca. 11 500 kvm logistik. Förberedande arbeten inleddes under hösten 2021 och projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2022/2023. Vilket företag som kommer att hyra fastigheten är ännu inte klart.

Projektet genomförs med höga hållbarhetsmål och kommer certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent.

Stendörren har även erhållit bygglov för 2 700 kvm logistik i Bäckby industriområde, Västerås och 2 200 i Librobäck, Uppsala.

– Det är glädjande att se hur vårt intensiva arbete med att identifiera möjligheter i Stendörrens befintliga fastighetsbestånd nu börjar materialiseras genom nyproduktion av hållbara lager- och logistiklokaler. Det är med tillförsikt jag ser fram emot att genomföra dessa tre projekt och på så vis möta efterfrågan från våra kunder i orter där vi idag upplever en hög efterfrågan på moderna och hållbara lokaler, kommenterar Erik Ranje, vd för Stendörren.