Stendörren förvärvar fastighet i Eskilstuna

Stendörren Fastigheter AB har förvärvat en industri-/lagerfastighet i Vilsta industriområde för 75 miljoner kronor. Fastighetens uthyrningsbara yta är totalt 6 298 kvm.

Fastighetsbolaget har, via bolag, förvärvat fastigheten Eskilstuna Lagersberg 1:6 från Advate Group AB. Fastigheten ligger i Vilsta industriområde och kompletterar bolagets befintliga bestånd i Eskilstuna.

Fastighetsvärdet uppgår till 75 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan är 6 298 kvm. Den är fullt uthyrd till fyra hyresgäster.