Stendörren gör tre förvärv i Danmark

Fastighetsbolaget Stendörren har förvärvat tre industri- och lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen för motsvarande 142 miljoner kronor totalt. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 852 kvm.

Den 1 november gick fastighetsbolaget ut med nyheten att de förvärvat fastigheterna Farverland 7 i Glostrup och Farum Gydevej 62 i Farum från privata säljare. Totalt överenskommet fastighetsvärde för de två fastigheterna uppgår till 50 miljoner danska kronor, vilket motsvarar ca 73 miljoner svenska kronor.

Fastigheten Svalehøjvej 17 Ølstykke. Foto Stendörren.

Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 4 527 kvm, fullt uthyrt till två hyresgäster på längre avtal.

Den 3 november kom ett tredje förvärv, lagerfastigheten Svalehøjvej 17 i Ølstykke. Också den förvärvad från privat säljare. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 48 miljoner danska kronor, motsvarande ca 69 miljoner svenska kronor.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 325 kvm, fullt uthyrd till en hyresgäst å ett tioårigt avtal.

Efter förvärvet består Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen av 10 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 31 000 kvm.