Stendörren storsatsar på logistikutveckling

Stendörren bygger en 6 000 kvm stor logistikfastighet i Brunna, startskottet på utvecklingen av bolagets befintliga bestånd i området. Totalt kan bolaget bygga drygt 500 000 kvm ny logistikyta de närmaste åren.Vi har inventerat vårt bestånd och hittat stora utvecklingsmöjligheter, och accelererar nu vår satsning på logistik”, säger vd Erik Ranje. 

I Brunna i Upplands-Bro kommun äger Stendörren totalt sex fastigheter, varav flera med outnyttjade byggrätter. Nu accelererar bolaget sin satsning på att utveckla dessa, först ut blir utvecklingen av fastigheten Viby 19:66 på Symmetrivägen 11, där man i en första etapp fått bygglov för en 6 000 kvm stor logistikfastighet. Lokalen ska kunna delas mellan två hyresgäster och byggnaden certifieras enligt BREEAM med mål att nå “Excellent”-nivå. Bland annat planeras det för bergvärme och solel.

– Brunna är ett av Stockholmsregionens mest attraktiva logistikområden för last mile-logistik, och vi accelererar nu vår satsning på logistiksegmentet, berättar Stendörrens vd Erik Ranje.

Storsatsar på logistikutveckling 

Stendörren äger, förvaltar och utvecklar både logistik-, industri- och kontorslokaler. Totalt äger bolaget 125 fastigheter värda drygt 10 miljarder SEK, med en total lokalyta på 757 000 kvm. Fastighetsbeståndet ligger uteslutande i Storstockhom och Mälardalen, med undantag för två logistikfastigheter i Borås som bolaget förvärvade i somras

I Stendörrens senaste kvartalsrapport för Q2 2021 presenterar bolaget ett nytt finansiellt mål om att “addera tillväxt i långsiktigt substansvärde”. Det handlar enligt Erik Ranje om att vidareutveckla det befintliga fastighetsbeståndet och utnyttja tidigare outnyttjade byggrätter: 

– Vi äger flera fastigheter idag där markytan är stor i förhållande till befintlig huskropp. Sedan jag tillträdde som vd, för 1,5 år sedan, har vi gjort en noggrann översyn av våra fastighetstillgångar, och vi har möjlighet att bygga fler huskroppar på många av våra fastigheter som idag har låg exploateringsgrad, berättar han. 

Bland bolagets pågående utvecklingsprojekt är två inom logistik; dels det nya Brunna-bygget och dels en 11 200 kvm stor anläggning i Almnäs, Södertälje. Bägge beräknas kunna stå klara hösten 2022. 

Av de 12 framtida utvecklingsprojekt på totalt 590 000 kvm som presenteras i kvartalstrapporten är totalt 490 000 kvm logistikprojekt, varav drygt 400 000 kvm byggrätter i Upplands-Bro kommun, 66 000 kvm i Södertälje kommun och två mindre byggrätter i Enköping och Eskilstuna. Stendörren planerar att utnyttja fram dessa fram till 2026. I första hand ska projekten byggstartas efter att man hittat hyresgäster, för att minska den finansiella risken, skriver bolaget i rapporten. 

Källa: Stendörren kvartalsrapport Q2 2021

– Det är en stor andel logistik. Projekten vi listar är de som vi ser störst potential och högst konkretiseringsgrad i just nu. Men det finns ännu mer outnyttjad potential i beståndet, säger Erik Ranje. 

Stor potential i Coop-lagret

Stendörrens största renodlade logistiktillgång är idag Coops 130 000 kvm stora koloniallager i Bro. Lagret ligger på en totalt 520 000 stor fastighet, som Stendörren förvärvade 2014 av CBRE Global Investors. 

Coop planerar att lämna sitt 130 000 kvm stora lager i Bro 2024. Foto Stendörren

– Coops lager står för en stor del av vårt befintliga logistikbestånd idag. Den står också för omkring 10 procent av våra totala hyresintäkter, berättar Erik Ranje. 

För ett år sedan blev det klart att Coop investerar i ett nytt, högautomatiserat centrallager i Eskilstuna, med beräknad inflyttning 2024, då man planerar att lämna terminalen i Bro. Men Erik Ranje ser en stor potential i fastigheten. 

– Det är en bra fastighet som är hyfsat modern och generisk i ett jättebra läge. Det är portar runt hela fastigheten, vilket gör det möjligt att enkelt anpassa och hyra ut lokalen till en eller flera olika hyresgäster. Lokalen har också tågräls rätt in i huskroppen, och med tanke på det hållbarhetsfokus som är idag är det en enorm “usp”, säger Erik Ranje. 

– Med tanke på läget och marknadshyrorna för stadsnära logistik, ser kalkylen för att hyra ut fastigheten till nya kunder bra ut.

Av Hilda Hultén