Stendörrens Stockholm Syd-bygge snart leveransklart

2021 inledde fastighetsbolaget Stendörren en satsning för att utveckla mer av marken som företaget äger. Det handlar t ex om tomter som är bebyggda i liten grad i dag, och mycket handlar om logistikbyggen. En av de tomter som Stendörren nu utvecklas ligger i Almnäs, Södertälje, där 11 500 kvm står klart till årsskiftet, och totalt ca 80 000 kvm kan byggas. 

Försvarsmaktens tidigare regementsområde väster om Södertälje omvandlas i maklig takt till logistikområdet Stockholm Syd. Det handlar om drygt 1000 hektar som sträcker sig över kommungränsen till Nykvarns kommun, översiktsplanerade för logistik, där färdiga detaljplaner kommer i etapper. 

En av aktörerna som redan har detaljplanerad mark i området är Stendörren, som för sju år sedan köpte en tomt på 180 000 kvm av Peab.

Mats Nilsson och Anders Johansson. Foto Klara Eriksson.

– Stockholm Syd är ett jättespännande logistikområde att jobba med. Väldigt många saknar ett logistikområde söder om staden, med tanke på hur transporterna går. Det här området ligger söderöver men ändå så pass nära att det funkar för last mile, och även nära Södertälje hamn, säger Anders Johansson, affärsansvarig för logistik på Stendörren, när vi ses i Almnäs.

Stendörrens nybygge i Almnäs. Foto Klara Eriksson.

–  Sedan är det ju självklart så att ju mer utvecklat och etablerat ett område blir, desto mer attraktivt blir det för andra att etablera sig. 

Anders rekryterades i år från Colliers för att fokusera på Stendörrens satsning inom logistik. Utöver redan pågående projekt har Stendörrens byggrätter för logistik om ca 460 000 kvm, varav drygt 400 000 kvm byggrätter i Upplands-Bro kommun, 44 000 kvm i Södertälje kommun och två mindre byggrätter i Enköping och Eskilstuna.  

Ersätta gammalt med nytt

På Stendörrens tomt står idag ett antal gamla förrådsbyggnader som Försvarsmakten lämnat efter sig, varav en är uthyrd till en rad mindre hyresgäster. 

– På sikt kommer sannolikt alla gamla byggnader att rivas och ersättas av moderna och större byggnader. Vi ligger i startgroparna att även bygga mindre byggnader där vi kan erbjuda lämpliga ersättningslokaler för kunder som vill vara kvar i området, berättar Mats Nilsson, projektuthyrningsansvarig på Stendörren. 

På tomten planerar man att bygga totalt 80 kvm nya logistiklokaler i olika etapper. 

– Den första etappen, en byggnad på 11 500 kvm, blir färdig till årsskiftet. Vi har byggt den så att den går att dela på två hyresgäster om man så önskar. 

Någon hyresgäst för den första etappen är ännu inte kontrakterad, vilket brukar vara “det vanliga” vid spekulationsbyggen, konstaterar Anders Johansson.

På det gamla regementsområdet i Södertälje kommun har redan ex DB Schenker etablerat sig. Foto Klara Eriksson.

– De brukar bestämma sig när byggnaden nästan är färdigställd, säger han.

Huset, som snart står färdigt är en ganska typisk modern logistikbyggnad med 10 lasthus och två markportar, ca 11,5 meter i takhöjd och solceller på taket. Den miljöcertifieras enligt Breeam med mål att nå nivå Excellent och kommer följas av en andra, större etapp.

–  Etapp 2 blir en lite större byggnad på ca 14 000 kvm i bottenyta som man kan dela upp i flera olika lokaler, eller hyras ut till en kund, berättar Anders Johansson.

Tufft sätta hyran

Framtiden för logistikfastighetsbranschen ser än så länge ljus ut – trots orosmoln i form av inflation och lågkonjunktur, anser Anders Johansson.  

– Min bild är att hela branschen fick lite skrämselhicka när pandemin bröt ut men sedan ändrades det ganska snabbt och när e-handeln kom igång sköt intresset verkligen i höjden. Och än så länge ser jag ingen avmattning, säger Anders Johansson. 

Största orosmolnet för logistikbyggare just nu är byggpriserna – och där går det verkligen inflation. 

–  När byggpriserna på senare tid sprungit iväg är det utmanade att sätta hyran för en lokal som ska flyttas in om kanske två år. Det krävs ett nära samarbete mellan oss, byggentreprenören och vår blivande hyresgäst, säger Mats Nilsson.

Av Klara Eriksson