Stenungsunds kommun kände till riskerna för skred vid E6

Enligt en granskning från SVT var riskerna för skred vid E6 utanför Stenungsund kända för kommunen. Tidigare mätningar visar att risken var som störst vid E6:an. Men uppgifterna ströks ur dokumenten som styrt bygget av företagsparken.

Under natten till den 23 september sveptes flera hundra meter av E6:an utanför Stenungsund åt sidan av ett kraftigt jordskred. Som en följd har hela infrastrukturen i kommunen förändras och motorvägen fortsätter vara avstängd tills den är reparerad.

Polisen inledde tidigt en förundersökning om misstänkt grov allmänfarlig ödeläggelse, då det pågått sprängningar i området för byggnationen av en kommande företagspark. Enligt experter finns det mycket kvicklera i området som kan komma i rörelse vid regn eller vibrationer.

En granskning från SVT visar nu att kommunen kände till riskerna för skred. Det upptäcktes redan 2013 av konsultföretaget Norconsult som mätte hållfastheten på flera platser i området inför en eventuell byggnation. Risken var som störst i området nära E6:an och området planerades om till naturmark.

I samband med detta raderades uppgifterna ur handlingarna och kommunen godkände senare både en höjning av marknivån och bygget av en ca sex meter hög slänt intill det känsliga området. Utan att göra nya mätningar.

Stenungsunds kommun bekräftar att beräkningarna om risker tagits bort när tidigare byggbeslut i området skrotades och att man inte gjorde några nya mätningar.

– I efterhand så skulle man ju ha mätt överallt, men efterklok det kan man ju alltid vara, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande, till SVT.

Händelsen utreds av både Haverikommissionen och polisen.

De ska återuppbygga E6

Tack vare ett undantag i upphandlingslagstiftningen har Trafikverket snabbt lyckats teckna avtal med två leverantörer som ska återuppbygga E6 utanför Stenungsund efter jordskredet i september. Leverantörerna är teknikkonsulten Cowi och Peab Anläggning.