Stihl Sverige skickar grönt med DHL

Nu skickas alla paketförsändelser från Stihls lager i Stenkullen, till de svenska återförsäljarna med DHL:s gröna leveransalternativ “Skicka grönt”.

När kunderna väljer att klicka i “Skicka grönt” producerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningarna ger upphov till med en dyrare klimatsmart teknik någonstans i sitt inrikesnätverk, och säkerställer därigenom att svenska åkare kan investera i klimatsmart teknik och får ersättning för merkostnaden.

– Att våra kunder tar ställning och inser att investeringar krävs för att nå en förändring och en minskad klimatpåverkan är väldigt hoppingivande. Vi hoppas att fler av våra kunder vill ta steget och tillsammans med oss bidra till fler fossilfria transporter på den svenska marknaden, kommenterar Mattias Nyström, marknads- och försäljningsdirektör på DHL Freight Sverige.

Varje år skickas mer än 50 000 paketförsändelser från Stihl Nordens lager i Stenkullen till återförsäljarna i Sverige. Sedan januari skickas dessa med DHL:s “Skicka grönt”.

– Det här är en lösning som låter oss att bidra till en klimatsmart omställning och fler fossilfria transporter. Stihl underlättar för alla som arbetar med och i naturen genom att erbjuda bra produkter – och att nu också leverera dessa paket på ett mer klimatsmart sätt känns väldigt bra, kommenterar Per Christian Salvesen, ansvarig för Supply Chain på Stihl Norden.

Överenskommelsen omfattar paketförsändelser inom Sverige, vilket utgör omkring 75 procent av försändelserna från lagret i Stenkullen. Koldioxidutsläppen beräknas minska med cirka 8 ton per år, samtidigt som över 200 000 kr kommer gå till fossilfri teknik för inrikes transporter.