Stipendiat vill bygga solcellsdrivna kyllager i Gambia

Tryckande värme och långa transporter kan lätt förstöra frukt och grönsaker som skördats. Sarjo S Dukureh, student från Högskolan Kristianstad, vill ge jordbruksprodukterna längre liv i klimatvänliga lagerlokaler som ska byggas i hemlandet Gambia. Nu letar han samarbetspartner för att förverkliga idéen.

Sarjo S Dukureh kom till Högskolan Kristianstad för att läsa in en magisterexamen i företagsekonomi. I en kurs var uppdraget att i samarbete med företag utvärdera hållbarhetsplaner, och det var då Sarjo S Dukureh började fundera på utmaningarna i hemlandet Gambia.

Flera idéer dök upp, bland annat en som skulle kunna göra stor skillnad inom jordbruket. Många bönder i Gambia odlar tomat, gurka, lök och andra grönsaker och frukter som ska säljas på marknaden. Men det förutsätter ofta långa transporter i höga temperaturer utan ändamålsenlig förvaring, vilket gör att en del av varorna blir dåliga. Det som inte säljs direkt blir förstört inom några få dagar.

Lök som förstörts på grund av undermålig lagring. Foto Sarjo S Dukureh.

– En del menar att 50 till 70 procent av skörden går till spillo, vilket innebär att bönderna förlorar en stor del av sin potentiella inkomst, berättar Sarjo S Dukureh i ett en artikel signerad Högskolan Kristanstad.

Genom att bygga lagerlokaler skulle hållbarheten förlängas betydligt. Dessa skulle kunna drivas på ett bra och hållbart sätt, med solenergi.

– Några sådana lagermöjligheter existerar inte i Gambia i dag, vad jag vet, säger Sarjo S Dukureh, som ansökte och fick ett Leapfrogs-stipendium på 33 000 kronor för att utveckla idéen ytterligare.

Leapfrogs är ett samarbete mellan lärosätena i Skåne där studenter kan få ekonomiskt stöd att testa nya idéer. Genom en anonym ansökningsprocess avgörs vilka förslag som ska få ta emot 33 000 kronor vardera i utvecklingsbidrag. I år har tyngdpunkten legat på de globala hållbarhetsmålen.

Sarjo S Dukureh. Foto Högskolan Kristianstad.

Klara Lindström på Krinova menar att Sarjo S Dukurehs bidrag har stor potential och hög innovationshöjd, vilket gör honom till en värdig Leapfrogsstipendiat.

– Hans affärsidé grundar sig i ett tydligt behov för en stor målgrupp i Gambia, med en potentiell lösning som inte finns i landet i dag.

Som Leapfrogsstipendiat erbjuds man, utöver pengarna, också kunskapsmässigt stöd genom Krinova. Sarjo S Dukureh säger att detta varit oumbärligt för hans arbete.

– Jag har deltagit i väldigt intressanta workshoppar, fått kontakter och kunnat dela mina idéer med andra. Jag har också fått en affärsutvecklingscoach som hjälpt mig att göra idén mer solid. Jag har verkligen lärt mig mycket.

Tack vare det ekonomiska bidraget har Sarjo S Dukureh kunnat ägna sommaren åt sitt projekt. Ett första steg har varit att kontakta ett antal lantbrukare i Gambia för att kartlägga deras behov och intresse. Responsen har varit positiv.

Nu vill han gå vidare. Planen är att inhämta ytterligare information från de olika parterna i Gambia. Därefter vill han gärna hitta en svensk samarbetspartner som är intresserad och redo att satsa på projektet.

– Jag hoppas att detta kan leda till ett bra samarbete mellan de olika länderna. Detta är förstås en process som sker stegvis, men om några år kanske det finns soldrivna lagerlokaler i Gambias alla regioner.

Källa: Högskolan Kristianstad