Stockholm Norvik satsar på vätgasdriven roro-traktor

Stockholms Hamnar, motortillverkaren Volvo Penta och cleantech-bolaget CMB.TECH samarbetar för att utveckla och driftsätta roro-traktorer drivna av en hybridteknik baserad på vätgas och diesel.

De tre företagen har ingått ett nytt partnerskap som del i satsningen på vätgas i Stockholm Norvik Hamn. Målet är att redan 2023 leverera en första vätgasdriven roro-traktor. Volvo Penta, del av Volvo-koncernen, vill lyfta vätgasmotorer i den stora omställning som nu sker i samhället.

– Vi har nått en punkt där den snabba utvecklingen av vätgasmotorer kan möta industrins allt större behov av lösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Volvo Penta har en viktig roll med sin filosofi att skapa starka partnerskap för att lära och utvecklas tillsammans med sina kunder. Vi vill att vätgasbaserade hybridlösningar ska vara ett attraktivt alternativ för fordonsaktörer i omställningen till nollutsläpp, kommenterar David Hamilton, försäljningschef vid Volvo Penta.

Det vätgasfokuserade cleantech-bolaget CMB.TECH kommer konvertera en nybyggd roro-traktor, utrustad med Volvo Pentas D8 motor, till ett vätgassystem innan den levereras till Stockholms Hamnar. Hamnbolaget och CMB.TECH annonserade redan i somras ett omfattande vätgassamarbete, med fokus på att konvertera arbetsfordon till vätgasdrift.

– Vätgas kommer att ha en avgörande roll i omställningen till fossilfria transporter, både till land och till sjöss. Vi är därför otroligt glada över partnerskapet med Volvo Penta och CMB.TECH och att vi tillsammans ska kunna driftsätta några av de första vätgasdrivna roro-traktorerna i världen, kommenterar Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

De nya roro-traktorernas hybridteknik med vätgas och diesel gör det möjligt att snabbt och enkelt anpassa för olika applikationer. Samtidigt kan verksamheten framtidsanpassas även om infrastrukturen för vätgas ännu inte finns på plats. Hamnbolaget håller dock på att upphandla en tankstation för vätgas i hamnen.