Stockholm Syd: Peab säljer Postnord-terminal till Annehem

Peab äger fastigheten Almnäs 5:28, på 19 000 kvm, där man kommer bygga Postnords nya terminal i Stockholm Syd-området. Nu säljer bolaget marken och den framtida terminalen till Annehem Fastigheter.

Fastigheten Almnäs 5:28 har en markareal om 19 000 kvadratmeter, varav 14 000 kvadratmeter nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal , och 5 100 kvadratmeter är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2 000 kvadratmeter. Nu säljer Peab anläggningen och marken för 96,5 miljoner kronor.

Peab kommer att bygga Postnords nya terminal, som blir på 2 100 kvm, under andra kvartalet 2022.

– Vi ser en god efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och är därför glada över att kunna utveckla detta logistikprojekt. Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav i det svenska näringslivet, kommenterar Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling.

Fastigheten ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.