Stockholms Hamnar halverar hamnavgiften

För att säkerställa rörlig sjöfart och transporter av varor och gods mellan grannländerna i Östersjön, sänker Stockholms Hamnar hamnavgiften för färjor i bolagets samtliga tre hamnar.

Stockholms Hamnar halverar hamnavgiften för att stötta färjetrafiken i Östersjön.

I en mycket allvarlig situation där länder stänger gränserna och det är svårt för färjerederierna att upprätthålla trafiken halverar Stockholms Hamnar hamnavgiften inom detta segment. Genom åtgärden räknar bolaget med att bibehålla så mycket trafik som möjligt i de tre hamnarna, både på kort och längre sikt.

– Vi behöver stötta våra kunder i att upprätthålla en samhällsviktig funktion för transporter av varor och gods mellan våra grannländer. Med en halvering av hamnavgifterna hoppas vi kunna bidra till att upprätthålla denna trafik som på många sätt fungerar som en bro mellan våra grannländer, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Sänkningen av hamnavgifter gäller för färjor. Den nya prissättningen gäller från och med den 17 mars och en månad framåt.