Stockhom Norvik är här

Nu har Stockholm Norvik – Ostkustens och Stockholmsregionens nya godshamn, tagit emot sina första anlöp. Gävle hamn, som möter upp i volymkampen med en ny containerterminal med kraftigt ökad kapacitet – ser dock förseningar i hamnbygget. Coronakrisen gör också att utsikterna för Östersjöhamnarna att locka till sig ytterligare flöden, ser mindre ljusa ut än väntat. 

Ur Dagens Logistik nr 2 2020 – läs hela numret här.

Stockholm Norvik har, sent omsider efter decenniers planering, hållit tidsplan. Den 27 maj anlöpte första containerfartyget till Stockholmsregionens nya container- och rorohamn, på Norviksudden utanför Nynäshamn. 

– Vi har kunnat öppna nu under maj som planerat trots corona, vilket är väldigt glädjande. Det har varit en utmaning för Hutchison att kunna installera alla grejer, vanligtvis kan man ju flyga in team för att göra detta, men nu har det mesta fått ske på distans, de har jobbat dag och natt med personalen på plats för att klara det, säger Johan Wallén. 

En storslagen invigning med Sveriges konung Carl XVI Gustaf har fått skjutas på framtiden – den skulle skett den 25 juni. 

– Nu satsar vi på att kunna hålla den på ettårsdagen i stället. 

Norviks hamnkranar anländer. Foto Klara Eriksson.

Från Frihamnen till Nynäshamn

Terminaljätten Hutchison Ports, som kontrollerar 12 procent av all containerhamnkapacitet i världen, står för utformningen och den framtida driften av containerterminalen. I och med öppningen flyttar containertrafiken som tidigare gått in till Frihamnen i centrala Stockholm över till Norvik, något som kommer ske gradvis. I september öppnar även roro-terminalen, och en linje som idag går till Nynäshamn flyttar över dit. 

I utvecklingen av Norvik har två frågor legat i fokus: landinfrastrukturen som inte hunnit med, och där mycket gods går på den smala, kurviga landsvägen 225 söderut mot E4an, och godsbalansen. Norvik ser sig om en naturlig importhamn för att försörja Mälardalsregionen, men vem som skulle välja Norvik som exporthamn är inte lika självklart. 

Stockholms hamnar har dock arbetat med båda frågorna, har planer på järnvägspendlar till bland andra Hallsberg, Eskilstuna, Borlänge och Västerås och man har inlett ett samarbete med Mälarhamnar, med hamnar i Västerås och Köping, om en pråmpendel i Mälaren.  

– Det finns både importvolymer, centrallager och exportindustrier i Bergslagen som nås från Mälaren. För oss vore en Mälarpendel en möjlighet att kunna utveckla exportvolymerna, vilket är svårt från läget i Frihamnen, säger Johan Wallén.

Möjligheter att ta landflöden

Att investera i en ny godshamn i Stockholm är en långsiktig satsning för Stockholms stad och för Stockholms hamnar, förklarar Johan Wallén. 

– Det handlar det om att Stockholm växer och att Stockholms hamnar måste växa med staden, och att bästa sättet att göra det är att flytta ut godstrafiken från de centrala delarna till Norvik – för att kunna öka behovet av godstransporter nu och framöver, och undvika godstrafik inuti staden. 

Tanken med Norvik är att godset borde kunna ta sjövägen hela vägen till Stockholm – i stället för att som idag oftast transporteras landvägen till och från Göteborg. 

– Det Norvik möjliggör är en mer kostnadseffektiv transport till den här regionen, genom närheten till farleden och med större kapacitet för gods och möjlighet för större fartyg att anlöpa Norvik, säger Johan Wallén. Foto Klara Eriksson. 

– Det är vår förhoppning. Det Norvik möjliggör är en mer kostnadseffektiv transport till den här regionen, genom närheten till farleden och med större kapacitet för gods och möjlighet för större fartyg att anlöpa Norvik, säger Johan Wallén. 

Ökad roro-trafik från Polen

Han menar att man redan innan Corona såg en trend med en utökad roro-trafik från Polen – som Dagens Logistik tidigare pekat ut som Europas hetaste logistikläge. 

– Den trenden har inte minskat, utan volymtillväxten fortsätter nu trots Corona. Vi tror att den nuvarande utvecklingen, med stängda gränser etc, kommer påskynda en överflyttning i hur vi varuförsörjer den här regionen och tror att Norvik kommer vara viktig i den omställningen. Att vi inte ska vara så beroende av landinfrastukturen som vi är idag. 

Av Klara Eriksson

Fakta Stockholm Norvik

  • Investering: finansieras av Stockholms hamnar med egna medel på 3,7 miljarder SEK. 
  • Byggs för både containerhantering och rullande gods, ligger fem mil söder om Stockholm, granne med raffinaderiet Nynas AB och AGA:s LNG-terminal.
  • Kapacitet: på sikt 500 000 TEU, samt en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods när hamnen är fullt utbyggd.