Stopp för Biltemas byggplaner i Halmstad

Biltema hade planer på ett jättelager vid E6:an, men nu ser det ut som om det inte blir av, enligt uppgifter i Hallandsposten.

Biltema har länge aviserat att man behöver utökade lagerytor, och enligt de senaste beskedet från i juni skulle dessa hamna i Halmstad likt Biltemas nuvarande centrallager. Bygget skulle påbörjas redan sommaren 2019 och stå färdigt 2021. Så verkar dock inte ha skett – enligt uppgifter i Hallandsposten.

Bjarne Sandberg. Foto Biltema.

Förutom ett nytt lager på 80 000 kvadratmeter, hade Biltema Logistics även planer på ett nytt lager i hamnen i Halmstad på 30 000 kvadratmeter.

– Rent byggtekniskt och synergimässigt måste dessa två lager byggas samtidigt. Vi har haft flera möten med Halmstads kommun men de har än så länge inte tagit något beslut gällande markområdet bakom lager 1 i hamnen, säger Bjarne Sandberg till Hallandsposten och fortsätter:

– Vid det första mötet med kommunens tjänstemän fick vi beskedet att vi inte fick förvärva marken på grund av en väg som skulle finnas kvar på grund av den nya Halmstad-Grenålinjen. Sedan ändrades den versionen. Det var inte längre vägen som var problemet utan det verkade som andra intressen skulle gå före oss.