Stor brist på flygteknisk personal

Det råder en allt större brist på flygteknisk personal, bland annat för att många lämnade yrket under pandemin. Framöver väntas även en stor andel pensionsavgångar förvärra bristen, med förseningar och inställda avgångar till följd. Det visar Trendindikatorn Flyg 2022 från TYA.

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har i sin rapport Trendindikatorn Flyg 2022 ställt frågor om kompetensförsörjningen i branschen till alla företag som har Part 145-certifiering enligt Transportstyrelsen. 29 av 40 tillfrågade företag valde att svara. Bland de svarande finns bland annat SAS, Försvarsmakten, Svenskt Ambulansflyg, Braathens, SAAB och ST Aerospace Solutions.

88 procent av företagen uppger att de har behov av att anställa flygmekaniker de närmaste tre åren, och 74 procent planerar att nyrekrytera flygtekniker under samma period. Samtidigt upplever 55 procent av företagen att det råder underskott på tillgänglig personal. Kan inte planerat underhåll genomföras måste maskinerna stanna på marken, vilket kan leda till förseningar och inställda avgångar.

– Det här kan bli ett stort problem på några års sikt. Just nu är det fler som lämnar yrket än som kommer in. Dessutom har vi stora pensionsavgångar framför oss, halva min personal går i pension inom tio år, kommenterar Rasmus Lindin, production manager på SAS och fortsätter:

– Min största oro är att vi inte hinner fylla kompetensgapet. Särskilt eftersom det tar minst fem år att bli certifierad som flygmekaniker och sju år för flygtekniker.

Störst brist på flygplåtslagare

Även om det verkar råda brist på alla typer av flygteknisk personal så är det en inriktning som sticker ut: 75 procent av de svarande företagen uppger att det råder “Mycket stor brist” eller “Stor brist” på flygplåtslagare.

– Det är ett otroligt viktigt jobb, men det finns ingen utbildning till flygplåtslagare i Sverige i dag. Här gäller det att få unga att upptäcka yrket och vilka möjligheter som finns att lära sig hantverket på plats, kommenterar Åsa Backman, projektledare på TYA.

– Om den här utvecklingen fortsätter kan det på sikt påverka inte bara passagerarflyget utan även samhällsviktiga transporter som ambulansflyg, brandflyg och polishelikoptrar, kommenterar Åsa Backman.

Idag finns drygt 40 certifierade underhållsverkstäder i Sverige. Antalet flygmekaniker och flygtekniker ligger på runt 2 000 totalt. Utbildningen till flyg- och helikoptermekaniker går via gymnasieskolans flygteknikprogram som finns på sju orter i Sverige.