Stor efterfrågan på paketsortering när e-handeln växer

Automationsbranschen som helhet står starkt under pandemin och en del av tillväxten drivs av e-handeln. – Allra störst är efterfrågan på mindre paketsorteringsanläggningar på under 4 000 paket/timmen, säger Interrolls Sverigeschef Jörgen Wiktorsson.

Interroll är underleverantör till automationsleverantörerna då man tillverkar de rullar och transportband (conveyers) som är stor del av de flesta automationslösningar. Dessutom levererar man till helt andra branscher som industri, flygplatser och mataffärer. Och trots att samhällen på flera ställen i hela världen tidvis stått still under pandemin, så går automationsbranschen bra, menar Jörgen Wiktorsson. 

– Interrolls omsättning globalt för 2020 har minskat något men vi har ökat i lönsamhet. Här i Sverige har jag noterat att satsningar inom ex. bilindustrin sats på vänt – men de har inte lagts ner. Samtidigt har massor av beställningar tillkommit som är relaterade till e-handeln.

Interrolls nya fabrik i Atlanta. Foto Interroll.

Pakethantering växer med e-handeln

När pandemin slog till och e-handelsvolymerna gick i taket insåg många att de inte klarade av att sortera paketen manuellt längre. 

Det stora trycket nu är på mindre hubbar hos TPL-are och last mile-aktörer och hos e-handlarna själva, enligt Wiktorsson. 

– Och e-handlarna har ju inte bara flöden ut som ska sorteras, utan även 20–30 procent returer att hantera in, säger Jörgen Wiktorsson, och syftar då på e-handlare som hanterar sina returer i centrallagret i Sverige, som Boozt. 

Efterfrågan på sorteringslösningar fanns redan före pandemin, men ökade stort under våren – e-handlarna stod plötsligt med tusentals osorterade paket om dagen och var desperata. 

Jörgen Wiktorsson: Foto Interroll.

– De ville ha anläggningen NU, men så fort går det ju tyvärr inte, säger Jörgen Wiktorsson. 

Öppnat två nya fabriker 

Interroll ser ljust på framtiden och har nyligen investerat i två nya fabriker – en i Atlanta och en i Tyskland. Under pandemin har man inte permitterat en enda person. 

– Däremot hade vi svårt att få tag i delar, vilket ledde till längre leveranstider. 

De levererar inte själva direkt till de som brukar anläggningarna, utan är underleverantör till olika automationsleverantörer som SGA Conveyer Systems, Knapp och Hanter i Sverige. Andra aktörer, som Swisslog, finns också i segmentet, men bygger sina anläggningar i Tyskland. En ny aktör i branschen som Interroll också levererar till är Tenhult-baserade Emotions Europe. 

– Emotion är en uppstickare i det här segmentet som också har knutit till sig medarbetare från branschen som kan automation. De har ett fantastiskt fint koncept som jag tror kommer vara bra, säger Jörgen Wiktorsson.

Av Klara Eriksson

Läs mer om automation och materialhantering i nästa nummer av Dagens Logistik nr 3 som utkommer v 40.