Stor ökning av tågtransporter via färja efter dansk brostängning

I samband med att den danska regeringen tillfälligt har stängt Stora Bältbron för intermodala tåg fram till slutet av januari transporterar nu Stena Lines tågfärjor på linjen Trelleborg-Rostock upp till 30 % fler tågvagnar än vanligt.

Det var efter att en släpvagn som inte fästs ordentligt hotade att välta från tåget i full fart på Stora Bältbron som den danska regeringen valde att stänga bron tillfälligt för tågtrafik, fram till den 27 januari.

I samband med den tillfälliga stängningen av Stora Bältbron har Stena Line för första gången transporterat intermodala tåg till Sverige som konventionella tåg och under den tredje helgen i januari kunde 30 procent fler direkttåg skeppas på linjen Trelleborg-Rostock.

Med de största järnvägsfärjorna i världen på linjen Trelleborg-Rostock representerar rederiet Stena Line det sista järnvägsalternativet till de fasta förbindelserna mellan Tyskland och Sverige.

Markus Lindblom. Foto Stena Line.

– Vi har cirka 1 kilometer spårkapacitet vardera på båda färjorna Mecklenburg-Vorpommern och Skåne som trafikerar linjen Trelleborg-Rostock med 40 avgångar i veckan. På det här sättet kan vi göra ett stort bidrag till att godståg på ett hållbart sätt kan köra över hela kontinenten utan att stoppa för omlastning, även när de fasta förbindelserna stängs, säger Markus Lindbom, kommersiell chef, Stena Line, i ett pressmeddelande.

Strategisk betydelse för Sverige

I rapporten Tågfärjeförbindelse Trelleborg-Tyskland, som Trafikverket presenterade för regeringen den 15 januari 2021, fastställs den strategiska betydelsen av järnvägsförbindelsen Trelleborg-Rostock för godstrafik mellan Sverige och Tyskland.

– Det är glädjande att såväl Trafikverket, svensk industri och järnvägsoperatörerna är överens om rapportens slutsats att det är avgörande för Sverige att säkerställa tvåvägsstrategin för järnvägen och att tågfärjorna är en viktig del av detta. Vi är också positiva till att rapporten tydliggör behovet av att vidta åtgärder för att långsiktigt bedriva tågfärjetrafik kommenterar Markus Lindbom, kommersiell chef på Stena Line Group.