Stora utmaningar för globala försörjningskedjor även framöver

I digitala speditören Flexports genomgång av de globala försörjningskedjorna syns fortfarande stora förseningar och flaskhalsar på flera håll under januari. I Europa lider Hamburg av hamnträngsel och köerna utanför USAs västkust är uppe i 100 fartyg.

Flexports webbseminarium på tisdagen om hur de globala försörjningskedjorna ser ut just nu gav en blandad bild. När det gäller sjöfartskapaciteten från Asien västerut är det stora variationer från vecka till vecka: under vecka 2 ligger kapaciteten på 404 000 TEU, men väntas falla till 311 000 TEU under vecka 3. Skiftningarna beror framför allt på fartygsförseningar och hamnträngseln i Asien, Europa och USA.

– Ser vi på hela resan mellan Asien och Europa och vice versa så pratar vi om en genomsnittlig fartygsförsening på 23 dagar, säger Christoph Baumeister, senior inköpschef Asia/ISC-Europe på Flexport.

Den faktiska kapaciteten på sträckan ligger 15 procent lägre än den teoretiska kapaciteten och endast 22 procent av fartygen från Asien till Europa kommer fram i tid. För trafik från Asien till Europa ligger den genomsnittliga förseningstiden på 16 dagar. Ett nytt coronautbrott i Ningbo skapar ytterligare osäkerhet.

Hamnträngsel i Europa

I Europa lider hamnen i Hamburg av allvarlig trängsel, med dåliga väderförhållanden som dessutom gör det svårt att använda sig av floden Elbe. Även om hamnen är uppe i 100 procents kapacitet har de svårt att få till en kontinuitet för rederierna vilket får allt fler att kringgå Hamburg och söka andra hamnar. Situationen är liknande i Storbritannien och London.

Den intermodala trafiken ser dock bra ut och verkar inte lida av några större besvär, bortsett från vissa utmaningar i brittiska Southampton och Liverpool

Fortsatt ansträngt i USA

När det gäller USAs västkust är situationen i Los Angeles/Long Beach fortfarande hårt ansträngd. Bolaget uppskattar att runt 100 fartyg väntar utanför västkusten på att få lägga till i en hamn, jämfört med 84 i mitten av november. Samtidigt blir landkapaciteten allt bättre, vilket innebär att containrar hämtas upp bättre i tid. Den genomsnittliga väntetiden för fartyg är dock uppe i 44 dagar.

–  Några goda nyheter är att de planerade böterna för aktörer som inte hämtar upp sina containrar har skjutits upp ännu en gång, då upphämtningen snabbat upp rejält. Därför minskade de långa uppehållstiderna för containrar i hamnen med 40 procent, säger Christoph Baumeister.

Totalt sett är situationen för den transatlantiska sjöfarten mellan Europa och Nordamerika bättre än den mellan Asien och väst, 28 procent av fartygen håller tidsplanen och snittförseningen ligger på 6,7 dagar. Vintersäsongen med sämre väder gör dock att förseningarna väntas bli längre.

Hög efterfrågan på europeisk flygfrakt

I början av januari sjönk efterfrågan på flygfrakt i Europa, men efterfrågan ligger fortfarande på en hög nivå och väntas stiga ytterligare till det kinesiska nyåret.

I Asien har Hong Kong blivit en flaskhals för flygtrafik med inställda flyg som minskar kapaciteten, framför allt på den transatlantiska trafiken österut. Men det skapar även en del osäkerhet för trafiken västerut under januari. Norra Kina lär inte påverkas av detta.

Efterfrågan på transatlantisk flygfrakt, både västerut och österut, är något svagare efter ett starkt fjärde kvartal 2021. När fabrikerna öppnar igen efter ledigheterna väntas den dock ta fart igen.

I USA är terminalhanteringen ansträngd och i januari kan man vänta sig förseningar i lastbilstransporter till och från flygplatserna.

Flexport avslutar sin genomgång med att rekommendera företag att boka frakt i god tid, gärna minst fyra veckor i förväg. Att dela upp transporter på flera mindre försändelser (2-3 TEU) kan också vara ett sätt att sprida riskerna och undvika förseningar.

Av Emanuel Lehtonen