Storsatsning på vätgas i Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar och cleantech-bolaget CMB.TECH startar ett strategiskt samarbete för en stor vätgassatsning i Stockholm Norvik Hamn. Investeringarna omfattar driften i hamnen och är ett led i att öka servicen till bl a rederier och åkerier.

Den gemensamma satsningen är startskottet för att i framtiden kunna erbjuda kunder och samarbetspartners möjlighet till omställning, bland annat genom att etablera en tankstation för vätgas i anslutning till hamnen. I ett första skede konverteras hamnfordon till att köras på utsläppsfri vätgas. Den första vätgasdrivna terminaltrucken planeras vara i drift under 2023.

– Vätgas kommer att spela en avgörande roll i omställningen till fossilfria transporter, både på land och till sjöss. Vi är därför otroligt glada över partnerskapet med CMB.TECH och satsningen på vätgas. Det ligger helt i linje med Stockholms Hamnars ambitiösa miljömål att driva en fossilfri verksamhet från 2030, kommenterar Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar, och Benjamin Weinacht, Managing Director Hydrogen Ports CMB.TECH. Foto Stockholms Hamnar.

CMB.TECH erbjuder vätgaslösningar och har stor erfarenhet från sjöfarts- och transportsektorn. Vätgasambitionen är ett led i utvecklingen till att använda ett mer klimatsmart bränsle, både på land och till sjöss.

– Att kunna etablera det här strategiska partnerskapet med Stockholms Hamnar i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn är oerhört glädjande. Det är den första hamnen vi arbetar med i Sverige och vi hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenhet i omställningen från diesel till vätgas. Det ger helt nya förutsättningar för att vidareutveckla Stockholm Norvik Hamn som den klimatsmarta hamn den redan är, kommenterar Alexander Saverys, vd på CMB.TECH.