Storsatsningar på infrastrukturprojekt

Regeringen har beslutat om byggstart för flera spår och vägar i Sverige. Det innebär exempelvis klartecken för fyrspår mellan LundFlackarp och dubbelspår mellan Ängelholm-Helsingborg. Beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

– Vi gör rekordstora satsningar på infrastrukturen i hela landet. Det här är viktiga besked för att bygga Sverige starkt och hållbart. Nya spår och vägar skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.  

Regeringen beslutade i maj 2018 om den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. I planen fastställs bland annat investeringar och åtgärder med kostnader över 100 miljoner kronor som namngivna objekt.

De infrastrukturobjekt som omfattas av regeringens beslut om byggstart är en del av den nationella infrastrukturplanen.

Beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Byggstart av följande objekt beslutas: för år 2020–2022:

• Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana

• E20 Vårgårda–Vara

• E20 Förbi Vårgårda

• E22 Trafikplats Lund S

• Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår

• Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår

• Göteborg Citybuss Norra Älvstranden (västra delen)

• Laxå–Arvika, ökad kapacitet • LTS; Hallsberg–Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg

• Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår

• Ny optoanläggning för ökad kapacitet i kommunikationsnät inkl. vägklassificering

• Rv 56 Katrineholm–Bie

• Väg 56 Bie–St Sundby (Alberga), räta linjen

• Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inklusive Roma–resväg).

Därtill får Trafikverket förbereda följande objekt för byggstart år 2023–2025:

E4/E20Hallunda–Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm

• E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS

• E16 Borlänge–Djurås

• E22 Gladhammar–Verkebäck

Farled Södertälje–Landsort

• Införande av FRMCS

• Malmöpendeln Lommabanan–etapp 2

• Norrbottniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny järnväg

• Rv 40 förbi Eksjö

Läs mer om beslutet här.