Stort elfordonslabb hamnar i Säve

I Chalmers och Rise regi kommer tre svenska elektromobiltets-labb byggas i Sverige, varav det största, en investering på 300 miljoner kronor, hamnar i Castellums framtida logistikpark i Säve. De två andra placeras i “Stockholm Syd”-området i Nykvarn, respektive i Borås.

Nu påbörjar Chalmers och Rise bygget av Sveriges testbädd för elektromobilitet: Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, genom tre anläggningar som ska snabba på elektrifieringen av transportsektorn.

Den största av SEELs tre anläggningar byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 14 800 kvadratmeter. “Anläggningen kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer.” skriver SEEL i ett pressmeddelande, som tillträder anläggningen 2023.

– Med SEEL ombord får vi ytterligare kraft i visionen om ett nationellt centrum för fossilfri mobilitet både på marken och i luften, kommenterar Henrik Saxborn, vd på Castellum som äger och utvecklar området.

2018 förvärvade Castellum hela området (inklusive gamla Säve flygplats) och fick tillgång till ett utvecklingsområde på närmare 3 miljoner kvadratmeter. Här finns etablerade tungviktare i svensk fordonsindustri på plats, sida vid sida med innovatörer som Heart Aerospace, som utvecklar världens första eldrivna passagerarflyg.

– SEEL är ett perfekt komplement på Säve, som nu har alla förutsättningar att bli världsledande inom hållbar mobilitet. Detta är ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb, kommenterar Mariette Hilmersson, vd för Castellum Region Väst som nu vidareutvecklar området mot visionen att mellan 5000 och 8000 personer ska ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt.

Investering på 1,3 miljarder kronor

Genom tät samverkan mellan ägarduon Chalmers och Rise, staten och industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen ska testbädden bli en nyckelresurs – öppen för samarbete med aktörer i hela Europa – för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Sammantaget möjliggör regeringens anslag, industriparternas åtaganden och RISE och Chalmers ägaransvar en investering om 1,3 miljard kronor i testbädden. 

– SEEL kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. SEEL har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, kommenterar Pia Sandvik, vd Rise.

I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver – även nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden.

Även den marina sektorn och flyget kan dra stor nytta av testbädden för provning och som mötesplats och plattform för bred kunskapsutveckling inom elektromobilitet, skriver SEEL.

Säkerhet i Borås och batterier i Nykvarn

Säkerhetstester kommer vara i fokus vid anläggningen i Borås, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

–  Chalmers har valt att tillsammans med RISE ta ett aktivt ägaransvar för testbädden för att på effektivast möjliga sätt kunna stödja svensk och europeisk fordonsindustri i den snabba omställningen mot elektromobilitet. Satsningen ger oss samtidigt utmärkta möjligheter att stärka vår forskning och utbildning inom elektriska fordon och farkoster ytterligare, kommenterar Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers.

Swedish Electric Transport Laboratory kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.

FAKTA/ Om SEEL
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Syftet är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa.