Stort intresse för Svanenmärkt e-handelsfrakt

Processen med att ta fram en Svanen-märkt e-handelsfrakt är nu i mål, och ett antal ansökningar har ramlat in hos Nordisk Miljömärkning “Vi hoppas kunna dela ut licenser snart, kanske redan före sommaren” säger Sara Bergman, ansvarig för den nya miljömärkningen. 

Innan Nordisk Miljömärkning tog steget att ta fram en Svanenmärkning för e-handelsfrakt undersökte man efterfrågan både hos transportörerna och konsumenterna. 

– Intresset har varit stort och vår konsumentundersökning som vi gjorde tillsammans med HUI visar att just en oberoende miljömärkning är något som konsumenterna efterfrågar, liksom att det är viktigt för dem att även arbetsmiljön är en del av en sådan märkning, berättar Sara Bergman. 

Vi sätter kriterierna för att de 20–30 procent bästa aktörerna på en marknad ska kunna klara dem. Vi sätter ju krav som inte alla kan uppfylla,  sedan skärps kraven eftersom

Fyra av tio konsumenter tyckte var viktigt med hållbara leveransalternativ, men lika många (43 procent) var skeptiska till hållbarhetsmärkningar utan känd avsändare, så som gröna löv och liknande. 

“Fint mottagande”

Även branschen har visat stort intresse. Sara Bergman presenterade den nya märkningen på D-Congress i början av mars, och sedan dess har man kunnat ansöka om den nya miljömärkningen för e-handelsfrakt. 

– Vi fick ett fint mottagande på D-Congress, och de kriterier vi presenterade. Något man tyckte var väldigt positivt var kombinationen av krav på klimat och energieffektivitet samt socialt ansvar, dvs att det är ett bredare hållbart grepp.  

Kollektivavtal och energieffektivitet

Det är transportörer som kommer kunna ansöka om att bli licensierade för den nya Svanenmärkta e-handelsfrakten, i praktiken ett tiotal svenska aktörer, då märkningen kräver en viss täckning. Märkningen beskriver hur leveransen skett från ett nordiskt lager och till konsument – inboundleveranserna ingår alltså inte. Bland kriterierna finns bland annat att leveransen ska ske med hög andel förnybar energi, att fordonsflottan ska gå mot utsläppsfrihet och att de anställda ska ha kollektivavtal – eller villkor på samma nivå som kollektivavtal. 

– Det vi tittar på där är licensinnehavaren själv liksom dess underleverantörer, alltså tier 1. Man får ha egenanställda, men deras villkor ska överensstämma med de kollektivavtalsanställda. Vi resonerar som så att det bästa inte får vara det godas fiende. 

Man får ha egenanställda, men deras villkor ska överensstämma med de kollektivavtalsanställda

Dessutom ska transporterna vara energieffektiva, vilket mäts med ett eget framtaget mått kWh/levererat paket. Kriterierna är framtagna så att det ska vara utmanande, men inte omöjligt att uppnå målen, och de kommer gälla fyra år framåt – därefter kommer de skärpas. 

Inte för alla

–  Vi sätter kriterierna för att de 20–30 procent bästa aktörerna på en marknad ska kunna klara dem. Vi sätter ju krav som inte alla kan uppfylla,  sedan skärps kraven eftersom, säger Sara Bergman. 

Svanen-märkningen kommer kunna leva parallellt med andra initiativ som Svensk Handels branschöverenskommelse om “fossilfri frakt” i checkouten, och där synas tydligt för konsumenterna. 

– Det är en kvalitetsstämpel satt av oberoende organisation, och som sådan väldigt eftertraktad bland transportörerna.

Av Klara Eriksson 

Faktaruta: Klimat, energieffektivitet och arbetsvillkor i Svanens krav: 

  • Minskar klimatpåverkan i transportnätverket.
  • Stimulerar fossilfria hemleveranser.
  • Ökar energieffektiviteten
  • Fastställer en god initial nivå på fordonsflottan, som höjs successivt genom investeringar i el, vätgas- och biogasfordon.  
  • Fokuserar på förnybara och mer hållbara drivmedel (ingen palmolja eller PFAD), vars andel stegvis ökar. //Denna punkt gäller ej Finland som istället skriver:  Innebär tuffare krav på fordonsflotta och krav på High-Capacity Transport. /
  • Främjar anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande.
  • Ger ekonomiska incitament för minskad luft i e-handelsförpackningar.