Strategiskifte att vänta i logistikbranschen

Brist på kapacitet och höga containerfraktpriser fortsätter att utmana den globala logistiken och över 70 procent av logistikbolagen planerar att ompröva sin logistikstrategi under nästa år, enligt containerleasingföretaget Container xChange. “Men återgången till normalläge verkar komma snabbare vi först trott, kanske redan i höst, spår bolagets medgrundare Christian Roeloffs.

En global undersökning från Container xChange, ett globalt teknikföretag inom handel och uthyrning av containers, visar att majoriteten av företagen i containerlogistikbranschen planerar att ompröva sin logistikstrategi under 2022. Bolagets rapport xChange Industry Speak Survey 2021–2022 bygger på en enkätstudie bland 800 containerlogistikaktörer globalt, som rederier, speditörer och inköpsföretag, och syftar till att studera branschens inställning, dra viktiga lärdomar från år 2021 och visa på utsikterna för år 2022.

Kapacitetsbristen tillfällig – risk för priskrasch

Resultaten tyder på att branschen förväntar sig dystra tider för containerlogistikbranschen. 65 procent av de svarande i enkäten tror att leveranskedjorna kommer att fungera ungefär som under 2021 eller ännu sämre under 2022. Den största utmaningen är enligt branschen att få plats på fartygen, en faktor som 53 procent av de svarande uppgav som sin största utmaning, följt ökade fraktkostnader (22 procent). Brist på arbetskraft är den största utmaningen enligt 19 procent av de svarande, och 6 procent svarade att bristande transparens och synlighet i leverantörskedjan var den största utmaningen.

– Containerpriserna och leasingkostnaderna börjar sjunka, och här finns en risk för priskrasch, säger Christian Roeloffs. Foto Container xChange.

– Vi ser att covid-19 och dess nya varianter kommer att fortsätta störa hamnverksamhet och arbetskapacitet när vi nu beger oss in i 2022, och fortsatt oförutsägbarhet är garanterad. Men om vi tittar på efterfrågan på containrar så har den inte ökat signifikant. Vi kan se att containerpriserna och leasingkostnaderna börjar sjunka, och här finns en risk för priskrasch, kommenterar Container xChange medgrundare Christian Roeloffs.

När det gäller orsakerna till containerbristen så svarade 42 procent att den främsta orsaken var att  varuägare använder containrar som lager. Andra orsaker som lyftes var haverier i fraktlinjerna, dålig matchning mellan containerägare och potentiella användare, längre transittider och hamnköer som gör containerrotationen långsammare. 

– Prisstegringen är orsakad av en tillfällig försörjningsbrist. Men i takt med att störningar som fackliga konflikter i amerikanska hamnar nu lättar, så kommer vi se en lättnad i kapacitetsproblemen. Återgången till normalläge verkar komma snabbare än många av oss först trott, och kan komma så snart som under andra halvan av 2022, adderar han. 

75 procent av de svarande uppgav att pandemin påverkat deras verksamhet. Av dessa uppgav 54 procent att pandemin resulterat i lägre vinstmarginaler, 36 procent sa att det resulterat i minskad transparens och 36 procent sa att de tagit till fler digitala lösningar under dessa tuffa tider. 

Sammantaget uppgav 71 procent av de tillfrågade att de nu tänker om sin logistikstrategi, breddar sina inköp och överväger att hålla mer i lager.

Rederierna de största vinnarna 

– 2021 var året som bevisade att varuägare är beredda att betala mer för frakt, säger Johannes Schlingmeier. Foto Container xChange

På frågan om vilka de största vinnarna är i den globala försörjningskrisen var svaret enhälligt: rederierna. 

– 2021 var ett enastående år för rederierna, intäkterna och vinsterna inom global sjöfrakt var högre 2021 än under hela det senaste decenniet sammantaget. Det var också året som bevisade att varuägare är beredda att betala mer för frakt, kommenterar Container xChange medgrundare Johannes Schlingmeier.

Nu måste rederierna visa att dessa pengar sätts till god användning för att förbättra servicenivåerna i industrin, betonar han. 

– Inte bara genom investeringar i ökad conatinerkapacitet, utan även i bättre landinfrastruktur, landtransporter och industriövergripande samarbeten som bygger motståndskraft i branschen. 

Container xChange grundades 2017 av Christian Roeloffs och Johannes Schlingmeier och är ett techbolag med en marknadsplats för handel med containrar,  med bas i Hamburg, Tyskland. Bolaget förvärvade nyligen marknadsplatsen TankContainerFinder.com och har över 200 anställda.