Suezkanalen kan byggas ut

23 mars blåste containerfartyget Ever Given ur kurs i Suezkanalen och strandade på diagonalen, vilket blockerade hela kanalen och skapade stora förseningar. Nu överväger kanalens myndighet att expandera kanalen.

Den 23 mars blåste containerfartyget Ever Given ur kurs och gick på grund diagonalt över Suezkanalens södra sektion. Efter nästan en vecka fick man loss fartyget, men hundratals andra fartyg var redan försenade av blockeringen. Enligt Reuters undersöker nu Suezkanalens myndighet (SCA) händelsen och hur de kan undvika att den upprepas.

SCA uppger att de tänker fortsätta ta emot fartyg av Ever Givens storlek och att de förstärker sin förmåga att hantera framtida problem. En åtgärd som övervägs är att införskaffa två nya bogserbåtar som kan dra mer än 200 ton. En annan är att expandera den södra delen av kanalen.

– Om det finns en del på 250 meter som behöver expanderas, kanske vi gör de den till 400 meter, kommenterar Osama Rabie, ordförande för SCA.

De överväger också att införskaffa kranar som ska kunna lasta av gods på en höjd upp till 52 meter.