Sundfrakt landar nytt petroleumuppdrag

Logistikföretaget Sundfrakt och bränsleföretaget St1 (Shell) har ingått ett femårigt avtal för alla leveranser från St1-depån i Gävle. Avtalet börjar gälla den 1 november 2021 och utökar deras petroleumverksamhet i Norrland.

Det nya femåriga avtalet gäller samtliga leveranser av petroleumprodukter från bränsleföretagets depå i Gävle ut till deras stationer och övriga kunder. Logistikföretaget tecknade under 2020 ett avtal med OKQ8 för deras leveranser i södra Norrland, med det nya avtalet utökar de sin verksamhet i Norrland.

Koncernbolaget Sundfraktgruppen signerade i år TRB Klimatprotokoll med målbilden att vara klimatneutrala redan 2035. Med den nya affären menar de att de kan optimera transporter genom en mer omfattande samlastning för att nå målen.

– Denna affär blir ett bra tillskott till vår petroleumverksamhet där vi haft riktigt bra tillväxt de senaste åren. Eftersom vi samlastar olika kunder får vi en effektiv logistik som dessutom bidrar till att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, kommenterar Jonas Nilsson, affärsområdeschef Tank & Bulk, Sundfrakt AB.