Sundsvalls containerhamn blir mer än dubbelt så stor

Sundsvall Logistikpark beräknas stå färdig 2023, men redan nu ser SCA att containerhamnen behöver bli större. De vill utöka containerhamnen från 30 000 till 80 000 kvm och har fått ok från Mark- och miljödomstolen.

SCA ansvarar för bygget av containerhamnen som ingår i den nya logistiksatsningen. Det ursprungliga tillståndet gäller en markyta om 30 000 kvm, men bolaget uppger redan att det inte kommer räcka för framtiden. Därför har de ansökt om att få utöka markytan med 50 000 kvm till totalt 80 000 kvm, enligt Sundsvalls Tidning.

I ansökan pekar bolaget på att containertrafiken till sjöss ökar med större och färre fartyg, vilket ställer höga krav på förmågan att lagra gods i hamnområdet. Även industrierna i området blir fler och ökar produktionen. Mark- och miljödomstolen har godkänt ansökan.

– Min erfarenhet är att man kan nästan aldrig bygga för stort. Tar vi vår marknadsundersökning från 2018 så gäller den inte 2022, exempelvis Renewcell fanns inte på kartan då. Inte det här med en batterifabrik heller, säger Sven Magnusson, vd på Sundsvall Logistikpark, till tidningen.

Den nya containerhamnen är en del av Sundsvall Logistikpark som just nu håller på att byggas. Bygget ligger före tidsplan men beräknas ändå stå färdigt 2024 enligt Tomas Widenfalk, som i mars lämnar rollen som projektkoordinator för parken för att bli infrastrukturstrateg på Sundsvall kommun.