Svag minskning av utsläpp från vägsektorn

Under 2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med två procent. Minskningen hade dock behövt vara på åtta procent för att klara klimatmålet 2030 – med en minskning i jämn takt.

— Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka åtta procent per år, kommneterar Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Trafiken var i stort sett oförändrad 2019 jämfört med tidigare år, vilket gör att den ökade användningen av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar får genomslag. Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en personbil var 120 g/km under 2019, vilket är en minskning på 2 g/km jämfört med föregående år. Det framgår av preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken för 2019 som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisar i dag.

Ökad användning av biodrivmedel

Andelen biodrivmedel ökade från 22 procent till 23 procent under 2019. Ökningen beror på den så kallade reduktionsplikten som infördes under 2018 och som ställer krav på drivmedelstillverkare att blanda in biodrivmedel sina produkter.

– Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka 8 procent per år, kommenterar Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Positiv utveckling för laddfordon

Antalet nya eldrivna personbilar fördubblades under 2019 jämfört med föregående år. Också antalet hybridbilar som delvis kan drivas med el ökade jämfört med föregående år, vilket är förklaringen till minskningen av de genomsnittliga utsläppen från den nya personbilsflottan.

Samtidigt ökar de genomsnittliga utsläppen från bilar som drivs med bensin eller diesel. Utsläppen från nya bensindrivna bilar har ökat till 130 g/km och är de högsta sedan 2013. För nya dieseldrivna bilar ligger utsläppen nu på 137 g/km, vilket är det högsta värdet sedan 2011.

– Utsläppen från nya fossildrivna bilar ökar när de borde minska och det är en bekymmersam utveckling. Det finns en trend i samhället att bilarna blir större och tyngre och det får genomslag på det sätt man kan se i statistiken, kommenterar Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Hade behövts mer

Utsläppsminskningen hade dock behövt vara större om klimatmålet för vägsektorn ska kunna nås. Om man utgår från dagens läge, med de styrmedel som finns, så bedöms utsläppen kunna minska med totalt cirka 40 procent för perioden 2010 – 2030.

“För att nå 70-procentsmålet kommer det att behövas nya åtgärder och styrmedel inom alla tre insatsområdena, ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, elektrifierade och energieffektivare fordon som används mer energieffektivt samt ökad andel förnybar energi i form av el, biodrivmedel och på sikt även vätgas och elektrobränslen.” skriver Trafikverket.