Svanenmärkt e-handelsfrakt nästa år

Hållbarhet var ett viktigt tema på logistikscenen under D-Congress, där vi bland annat fick reda på att företag i framkant kan få sin frakt Svanen-certifierad redan tidigt nästa år, och att det snart finns analyserad data av hur e-handelsleveranserna egentligen ser ut i villaområden och innerstad. “Många tror att vi redan sitter på den här informationen, men det gör vi inte, sa Victoria Herslöf, Stockholms stad.”

E-handelns tillväxt beskrivs ibland som ohållbar, eftersom antalet paket som levereras ut och därmed transporterna ökar. Men hur mycket ökar egentligen transporterna? Det har många försökt att räkna på, utan att lyckas. Ett nytt projekt, som presenterades på seminariet “E-handelsleveransen i morgondagens hållbara stad” under D-Congress den 28 april, ska åtminstone bringa klarhet i hur e-handelns leveranser sker idag.

– Det pratas väldigt mycket om att e-handeln står för en väldigt stor del av miljöpåverkan och att våra gator korkas igen av olika leveransbilar. Men det är väldigt få som har någon fakta egentligen, konstaterade Mats Fischerström på Nshift – som tillhör de aktörer som faktiskt har möjlighet att undersöka saken, då de hanterar drygt hälften av de svenska e-handelsköpen i sitt TA-system. 

Mats Fischerström och Victoria Herslöf. Foto D-Congress.

I projektet, en del av det Vinnova-finansierade innovationsprogrammet Aster –  som genomförs  tillsammans med Stockholms och Göteborgs stad, undersöker de hur leveranserna verkligen sker i olika typer av storstadsområden: t ex innerstadsbebyggelse och villaområden. 

– Många tror att vi på staden redan sitter på den här informationen, men det gör vi inte, däremot behöver vi göra det. Vi måste veta hur det ser ut för att veta var vi ska sätta upp laddstationerna, var det behövs en lastplats. Bara att få grundförståelsen är jätteviktigt för oss, sa Victoria Herslöf från Trafikkontoret, Stockholms stad. 

– Boxar till exempel kanske gör mer nytta i villaområden än i stan, där människor ändå har  nära till ett ombud. Genom kartläggningen kommer vi på staden kunna fatta välbaserade beslut utifrån hur leveranserna ser ut. 

Svanenmärkt frakt i år

Under ett annat av seminarierna på logistikscenen låg fokuset på hur e-handelsleveranserna ska kunna utföras mer hållbart, och vad som egentligen menas med det. 

På seminariet deltog Sanna Thurdin från e-handel.se-initiativet hållbar e-handel, som sprider kunskap i branschen om hur e-handeln kan minska sitt klimatavtryck, och den av Svensk Digital Handel initierade branschöverenskommelsen om vad som är en fossilfri leverans. 

Det senare initiativet har blivit extra aktuellt då Reklamombudsmannen nyligen fällt Postnord och Budbee för att ha varit vilseledande i kommunikationen av sina ansträngningar på området. 

– RO tryckte på att en oinsatt konsument måste kunna förstå vad som menas, att det inte får finnas någon oklarhet i vad som menas med fossilfritt och vad en leverans innebär. Informationen måste också finnas lättillgängligt – i Postnord och Budbees fall tyckte det att det var oklart och att konsumenten kunde tro att fossilfriheten gällde något annat än transporten, t ex hela verksamheten eller paketskåpen, förklarade projektledaren Josephine Darlington, projektledare på Aster, som varit i kontakt med RO. 

Projektdeltagarna filar just nu på se sista detaljerna i överenskommelsen, som ska presenteras inom kort.

Sara Bergman och Josephine Darlington. Foto D-Congress.

Svanenmärkt e-handelsfrakt lanseras i höst

Sara Bergman, kriteriechef Svensk Miljömärkning fanns på plats och berättade om arbetet med en Svanenmärkning för e-handelsfrakt.

– För oss är det väldigt intressant att gå in i en ny bransch och där vår märkning kan skapa nytta och  skapa värde, sa Sara Bergman.

– Vi ser att vi genom märkningen kan ge konsumenterna ett trovärdigt fraktalternativ, ge Nordens transport- och logistikföretag ett kvitto på de ansträngningar som görs, och e-handelsföretagen en holistisk och trovärdig märkning som de kan kommunicera till sina kunder. 

Svanenmärkningen på e-handelsfrakt ställer krav på leveransen från ett nordiskt lager fram till konsument och är en tredjepartsgranskad märkning, som både tar hänsyn till miljö- och klimat, social hållbarhet i form av t ex chaufförernas arbetsvillkor. Märkningen nöjer sig inte heller vid fossilfrihet, utan tittar på faktorer som energieffektivitet och att man håller en hög takt i elektrifieringen. Många under seminariet lyfte hur svårt det är att jobba med hållbarhet, och hur lätt det är att gå vilse i jakten på den perfekta utformningen av råd och kriterier.

– Vi har jobbat jättehårt med att ta fram de här kriterierna. Det kommer såklart inte bli perfekt första generationen, men tillräckligt bra för att vi ska kunna fortsätta framåt, sa Sara Bergman.

Kriterierna för märkningen har tagits fram i dialog med branschen och skickas ut på remiss i slutet av maj. Planen är att kunna lansera märkningen i höst och certifiera de första företagen i början av nästa år. 

Av Klara Eriksson