Svanenmärkt e-handelsleverans lanseras 2023

Vad är en hållbar e-handelsleverans? Det frågar sig säkert många konsumenter, e-handlare och logistikföretag. Någon gemensam definition finns inte, men från 2023 kan det finnas en Svanen-certifiering för e-handelsfrakt.

Processen att ta fram en miljömärkning med “Svanen” för e-handelsfrakt har inletts, vilket e-handel.se rapporterade om förra veckan. Nordisk Miljömärkning har tagit ett beslut om att ta fram en märkning, som ska lanseras 2023, är planen.

Kriterierna kommer att koppla ett helhetsgrepp på e-handelstransporten: bränsle, transportslag, fyllnadsgrad, samordning, schyssta arbetsvillkor, leveranstid och trafiksäkerhet, enligt Nordisk miljömärkning.

Svanen-märkningen ska omfatta hela transporten från e-handlarens lager till konsument, dvs både line-haul och last mile. Det är transportbolagen och speditörerna som kommer att kunna ansöka om licens för Svanenmärkt e-handelstransport, och bevisa att de uppfyller de framtida kraven. Konsumenten kommer att kunna välja det Svanen-märkta leveransalternativet i e-handlarens check out.

Främja intermodalitet

På Postnord Retail Day den 21 september diskuterades den nya märkningen av Sara Bergman, kriteriechef och hållbarhetsansvarig, Miljömärkning Sverige, Tom Thörnblom hållbarhets- och kommunikationschef, Lyko och Peter Hesslin, e-handelschef Postnord.

De krav som fraktalternativen måste uppnå, kommer att tas fram under 2021 och 2022, för att därefter skickas ut på en bred och öppen remiss för att certifieringen ska kunna lanseras under 2023. Det kommer dock inte handla om hur ett enskilt paket levereras, utan gälla ett visst fraktalternativ på systemnivå.

– Det ska finnas en optimalitet på hela nätverksnivån, och där ingår även schyssta arbetsvillkor och trafiksäkerhet, sa Sara Bergman.

Idag går i stort sett alla e-handlade varor från lager till kund på väg, och därför är det framför allt vägtransporter som märkningen kommer beröra.

– Men för oss i projektet är det en självklarhet att ställa krav som bidrar till en intermodalitet, att man inte bara elektrifierar eller byter drivmedel, utan även använder sig av järnväg och båt, sa Sara Bergman.

Bra att ha i ryggen

Tom Thörnblom på e-handlaren Lyko är positiv till en tydlig och bred hållbarhetsmärkning på e-handelsfrakt. Han berättade att de ökat andelen som valt deras nuvarande fossila fraktalternativ från 37 procent till 57 procent genom att “nudga” kunderna och sätta de alternativen högst på listan.

– Jag tycker det är suveränt om man kan ta ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågan, och inte bara beröra miljöfrågan, sa Tom Thörnblom i diskussionen på Postnord Retail Day.

– Det känns också väldigt bra att ha något i ryggen när vi talar med logistikaktörer.

Moderatorn Ellinor Persson ställde frågan om snabbhet står i motsats till hållbarhet, vilket väckte diskussion. Medan Tom Thörnblom lyfte vikten av att fylla bilarna, och Peter Hesslin vikten av att köra förnybart, menade Sara Bergman att det finns en inneboende konflikt mellan snabbhet och hållbarhet inom e-handelsfrakt.

– I den bästa av världar finns ingen konflikt, men jag är inte säker på att vi är där än. Det är klart att det finns en sådan och det har vi fått flera signaler om. På vissa avstånd är t ex det snabbaste att flyga, på andra innebär det att man gör avkall på fyllnadsgrad eller har väldigt täta avgångar i stället för att låta en bil stå och bli full. Järnväg väljs inte när man styr för snabbhet och det blir en viktig del för märkningen att borra ned oss i.

Även Postnords Peter Hesslin var positiv till Svanen-märkningen, med ett litet “om”.

– Om märkningen uppfyller de krav e-handeln vill ha på leveransen, då är vi med i matchen, sa han.

Av Klara Eriksson