Sveaskog stöttar branschens logistikaktörer

”Sveaskogspaketet” ska ge stöd åt bolagets viktiga skogs- och logistikentreprenörer genom att minska negativa affärseffekter med anledning av coronapandemin.

– Det är viktigt att vi även efter coronapandemin kan fortsätta att bedriva ett hållbart, lönsamt skogsbruk, vilket förutsätter en vital skogsindustri och entreprenörer med överlevnadsförmåga, kommenterar Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

Därför har Sveaskog nu tagit fram ett stödpaket som förbättrar förutsättningarna att överleva och hantera coronapandemin för bolagets entreprenörer inom avverkning, skogsvård och logistik.

– I den nu uppkomna situationen är det särskilt viktigt att entreprenörer får stöd inom ekonomi- och personalfrågor. Vi kommer bland annat att förkorta betalningstiderna på fakturor tillfälligt, från 30 till 10 dagar, och erbjuda våra entreprenörer möjlighet att nyttja våra kanaler för rekrytering, säger Mats Oja.

Den förkortade betalningstiden gäller på fakturor från och med den 13 april.

Många av entreprenörerna är i behov av säsongsanställda från andra länder, och ställs därmed inför nya utmaningar när rörligheten över landsgränser påverkats av coronapandemin.

– Vår ambition och avsikt är att prioritera och genomföra planerad plantering 2020, även om merkostnader kan komma att uppstå, kommenterar Mats Oja.

”Sveaskogspaketet” kommer att utvecklas och kan byggas på ytterligare, beroende på hur pandemin fortskrider.