Sveaskog vill sälja logistikmark i Vaggeryd

Försäljningen omfattar 300 000 kvm mark i direkt anslutning till Stigamo Södra.

– Egendomen är belägen i Jönköpings län och inom en radie på 40 mil når du 80 procent av Sveriges befolkning. Det finns således bra möjligheter till att etablera en industri här, kommenterar Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Markområdet på 300 000 kvm är en del av den större fastigheten Tokarp 3.1, och ligger på andra sidan väg 30 sett från Södra Stigamo och logistikområdet Logpoint South Sweden, i Vaggeryds kommun, strax söder om Jönköping.

Området är utpekat som lämpligt för nya verksamhetsområden i kommunens översiktsplan.

Prisidé är 20 MSEK eller högstbjudande.

Den som förvärvar marken ansvarar för erforderlig detaljplaneläggning i samråd med Vaggeryds kommun. Försäljningen stödjer Sveaskogs inriktning att fokusera på kärnverksamheten – skogsbruket.