Svensk Digital Handel blir en del av Svensk Handel

Under pandemin har butikshandel utan möjligheten till e-handel fått det tufft. De båda vägarna till köp blir allt mer ett – och nu går även handlarnas intresseorganisationer samma väg: när Svensk Digital Handel – som anordnar D-Congress varje år blir en del av Svensk Handel.

– Detta är ett naturligt steg givet branschens utveckling. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att utveckla erbjudanden och mötesplatser som stärker medlemmarnas affär. Dessutom blir handelsbranschen starkare när den talar med enad röst, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Samtidigt som de båda organisationerna går samma under namnet “Svensk Handel” – kommer denna blir en ännu starkare röst för den digitala handeln i Sverige.

Det politiska påverkansarbetet ska stärkas, befintliga mötesplatser vidareutvecklas samtidigt som nya arenor ska bildas för att handeln i Sverige ska vara i världsklass inom digital och hållbar innovation.

Det är innebörden i den avsiktsförklaring som tecknats mellan Svensk Handel och föreningen Svensk Digital Handel.

– Vi är övertygade om att avsiktsförklaringen med Svensk Handel skapar bättre förutsättningar att långsiktigt tillvarata medlemmarnas intressen. Det politiska påverkansarbetet kan stärkas ytterligare och större resurser ges till att skapa nya arenor för att svensk e-handel ska vara fortsatt konkurrenskraftig men också vara i världsklass inom hållbar innovation, säger Freddy Sobin, ordförande i föreningen Svensk Digital Handel.  

Beslut om upplösning fattas av medlemmarna vid föreningen Svensk Digital Handels extra, respektive ordinarie föreningsstämma i vår.