Svensk Hemleverans nya terminal växer fram

Svensk Hemleverans, mediekoncernen NTMs morgontidningsdistributionbolag, och del i Early Birds nätverk utrustas med en ny paketterminal. Terminalen i Linköping blir 4 600 kvm stor och utrustas med solceller.

Under 2021 påbörjade Svensk Hemleverans bygget av en ny paketterminal vid Torvinge i Linköping. Terminalen får en total golvyta om 4 600 kvm och ska hantera all e-handel och distribution på samma plats. I dagsläget går fler än 100 000 tidningar, 3 000 brev samt 4 000 paket via terminalen och antalet paket beräknas öka till ca 20 000 per dag år 2025.

– Terminalen blir en språngbräda och ett incitament för att visa att vi är en attraktiv och konkurrenskraftig aktör. Det här är första gången vi, i egen regi, bygger något av den här magnituden. Vi tar nu ställning till att Linköping som distributionsnod är på frammarsch och att vi inom NTM koncernen tror starkt på Svensk Hemleverans fortsatta utveckling. Därmed vill vi fortsätta och gå i bräschen för sådan här typ av byggnation, kommenterar Andreas Löfgren. fastighetschef för NTM koncernen.

Svensk Hemleverans nya paketterminal i Linköping beräknas stå färdig november 2022. Foto NTM Fastigheter.

Byggprojektet utgår från ett antal miljömål med fokus på hållbarhet och energieffektivisering. Så långt det är praktiskt möjligt ska byggnadsmaterial tillvaratas för senare användning, miljöfarligt avfall ska separeras från övrigt avfall, inga miljöfarliga material ska byggas in och utsläpp av emissioner från arbetsmaskiner ska vara så låga som möjligt.

Taket får en solcellsanläggning om 500 kW, vars producerade el främst ska gå till att ladda Svensk Hemleverans elbilar samt de eltruckar som används i verksamheten. Det görs i led med NTM Fastigheters hållbarhetspolicy och Svensk Hemleverans mål att gå mot en fossilfri fordonsflotta.