Svensk Plaståtervinning växlar upp med sortering dygnet runt

Svenskt Plaståtervinning inför dygnet-runt-sortering i anläggningen i Motala. Det innebär att volymen som sorteras varje vecka ökar från ca 1 900 ton till drygt 2 150 ton. Under 2021 beräknar Svensk Plaståtervinning sortera upp emot 100 000 ton plastförpackningar.

– Vi växlar upp verksamheten för att möta den ökande mängden plast som kommer in. Om flödet fortsätter som idag räknar vi med att sortera upp emot 100 000 ton plastförpackningar under året, kommenterar Karin Petersson, operativt ansvarig på Svensk Plaståtervinning.

Företaget räknar med att anställa ytterligare ca 15 personer för att klara dygnet-runt-sorteringen. När verksamheten är i full drift kommer Svensk Plaståtervinning ha ca 80 anställda.

Rekordår 2020

Närmare 3 miljarder plastförpackningar, drygt 90 000 ton, sorterades och skickades iväg från anläggningen för att bli nya produkter förra året. Det var ett rekordår för företaget som tror att ökningen var en effekt av att svenskarna är hemma mer och blir alltmer klimatmedvetna.

– Materialåtervinningsgraden i Sverige är mellan 10–20 procent och den siffran måste vi hjälpas åt för att få upp. Vi arbetar dagligen med att uppgradera verksamheten för att kunna sortera fler förpackningar och öka kvaliteten på materialet vi skickar vidare. Vi har satt upp målet att Sverige ska ha 55 procent återvinningsgrad under år 2025, kommenterar Karin Petersson.