Svensk produktion ställer om för vården

Många är de svenska industriföretag som de senaste veckorna gjort stora insatser för att avhjälpa bristproblemen i svensk sjukvård. Ett av dem är kemiföretaget Perstorp, som dragit igång en storskalig produktion av hand- och ytdesinfektion till självkostnadspris åt Socialstryrelsen.

Specialkemiföretaget Perstorp har ställt om en del av sin produktion för att producera hand- och ytdesinfektion. Totalt finns kapacitet att producera mer än 2 miljoner liter per månad. Produktionskapaciteten förväntas överträffa sjukvårdens nuvarande brist på desinfektionsmedel för såväl händer som ytor, och produkterna erbjuds till självkostnadspris.

– Extraordinära tider kräver extraordinär omsorg. Vår stora produktionskapacitet kan just nu göra en verklig skillnad genom att lösa vårdens brist på desinfektionsmedel. Det är vårt lilla bidrag till det enorma arbete som vårdpersonalen gör varje dag. Jag är stolt över våra innovativa medarbetare som har sett denna möjlighet att hjälpa och drivit detta initiativ i samarbete med myndigheter och partners”, säger Jan Secher, vd på Perstorp Group i ett pressmeddelande.

Rekordsnabba tillstånd

Lossning av etanol från Absolut för produktion av desinfektionsmedel vid Perstorps industrianläggning. Foto Perstorp Group

Produktionen startade i veckan och ska pågå så länge som Socialstyrelsen aviserar att man har ett behov utöver det som ordinarie producenter kan leverera. Tillsammans och i samarbete med flera myndigheter har man rekordsnabbt fått tillstånd och avtal på plats. Etanolen levereras av Absolut och blandas med övriga ingredienser som tillhandahålls med hjälp av bland annat Exxonmobil och Univar Solutions i Perstorps industrianläggning. Den färdiga hand- och ytdesinfektionen förpackas av bl a Lefab Production och transporteras av Bertschi, Scandibulk och Eurolink AB till Socialstyrelsen som sedan fördelar dem mellan regionerna. Den första leveransen väntas ske till Socialstyrelsen efter påsk.

– Materialförsörjning av engångsmaterial som till exempel handsprit är på grund av den globala covid-19 pandemin en utmaning och en prioriterad fråga för hela den svenska sjukvården. Perstorp har tagit ett stort ansvar genom att själva ta initiativ och hålla ihop arbetet för att få hela produktionskedjan att fungera och tillstånd på plats, både med oss på Region Skåne, flera företag i Skåne, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, kommenterar Ingrid Bergman, Inköpschef Region Skåne.

Om Perstorp
Perstorp grundades 1881 och har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2019 uppgick till 11.6 miljarder kronor.