Svensk sjöfart: samarbeta med Finland om nya isbrytare

Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar – och de passar på att tipsa om att regeringen borde beställa isbrytare tillsammans med Finland.

Medel till att köpa in nya isbrytare fanns med som en del i den infrastrukturplan som den tidigare S-regeringen fattade beslut om tidigare i år. Upphandlingen har nu påbörjats, rapporterar branschorganisationen Svensk Sjöfart – och tipsar den nya regeringen om att samarbeta nära med Finland i frågan.

– Vår förhoppning är dessutom att den nya regeringen bygger vidare på det goda svensk-finska samarbetet och att de båda länderna beställer isbrytare gemensamt på samma sätt som man gjorde när de befintliga isbrytarna byggdes. Ett sådant samarbete har potentialen att både minska kostnaderna för isbrytarna och dessutom samverkan kring drift och underhåll som också minskar kostnaderna för båda staterna, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande..

Nya isbrytare är väsentliga för den svenska importen och exporten och därmed också för svensk industris konkurrenskraft, påpekar Svensk Sjöfart.

– Med hänsyn till de satsningar som svensk industri och svenska rederier nu genomför för att utveckla logistiken riktat mot norra Sverige är en fungerande isbrytning dessutom helt avgörande. Nya isbrytare skapar långsiktiga förutsättningar för Sjöfartsverket att hålla farlederna öppna och hantera en ökande trafik på hamnarna i norr.