Hamnfack och arbetsgivare vill ha besked om ryska fartyg

Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar uppmanar Sveriges regering att besluta hur ryska och ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i Sveriges hamnar.

Tommy Wreeth. Foto Martin Hörner Kloo

I bl a Storbritannien tar de välkänt stridbara hamnarbetarna upp kampen mot anlöp från Ryssland, efter invasionen av Ukraina – och vägrar att lossa fartyg med rysk last. I EU väntas ett beslut om hur ryska fartyg och rysk last ska hanteras – men svenska arbetsgivare och fackförbund kräver nu ett beslut om frågan.

“Vi, arbetsmarknadens parter, är bekymrade över situationen i vår närhet och uppmanar regeringen att ta ett tydligt och kraftfullt beslut i frågan.” skriver de båda parterna i ett pressmeddelande.

Marcus Dahlsten. Foto Ryno Quantz

– Vi vill se tydligare beslut från regeringen när det gäller hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i Svenska hamnar och det brådskar, säger Marcus Dahlsten vd Sveriges Hamnar.

De båda organisationerna står bakom intentionen med Europaparlamentets resolution och har “förståelse för att alla restriktioner bör ske EU-gemensamt”, men har sett att några medlemsstater gått före och redan stoppar ryska fartyg i sina hamnar och vi uppmanar regeringen till att skyndsamt fatta ett beslut för Sveriges hanterande.

– Situationen är allvarlig och vi behöver tydliga regler för våra medlemmar som jobbar i hamnarna, säger Tommy Wreeth ordförande Transport.