Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om blockad av ryskt gods och ryska fartyg

Redan för två veckor sedan gick svenska hamnfack och -arbetsgivare ut och krävde besked om hur ryska fartyg skulle hanteras i svenska hamnar. Inget besked har dock getts och idag varslade Hamnarbetareförbundet arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om landsomfattande blockad mot ryska fartyg och ryskt gods.

Blockaden gäller ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar under det pågående angreppskriget mot Ukraina. Blockaden är en sympatiåtgärd till stöd för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning under pågående rysk invasion.

– Handeln med den ryska staten och allierade privata företag riskerar att finansiera den pågående invasionen. Det är inget abstrakt problem för våra medlemmar, utan känns in på bara huden om hamnarbetsgivare ålägger oss att hantera exempelvis rysk olja, massaved eller aluminium under ett 8-, 10- eller 12-timmarsskift, säger förbundsordförande Martin Berg i ett pressmeddelande.

Stridsåtgärderna innebär att allt lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning av utpekade fartyg försätts i blockad i svenska hamnar.

– Det går inte att fortsätta bedriva ”business as usual” i svenska hamnar samtidigt som våra hamnarbetarkollegor och den ukrainska civilbefolkningen tvingas att gömma sig i källare eller dödas i urskiljningslösa bombningar, fortsätter Berg.

– Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls. Nu får vi fler och fler indikationer på att vissa företag i vår bransch vill återuppta eller rentav utöka den här affärsverksamheten med ryska intressen, och då kan vi inte vänta längre, avslutar Martin Berg.