Svenska Retursystem tar hem logistiken

Sedan starten av Svenska retursystem – dagligvaruhandelns modell med återanvändningsbara lådor och pallar – har logistikplanering och kundservice skötts externt av logistikkonsulten Sonat i Örebro. – Men nu är tiden mogen för oss att ta hem logistiken, säger Fredrik Thapper, Svenska Retursystems nye supply chain manager.

Under året ska Svenska Retursystem etablera ett kompetenscentrum i Västerås för att styra sin logistik i Sverige och internationellt. Just nu pågår rekryteringen av ett närmare tjugotal tjänster till den nya medarbetarstyrda funktionen.

– Vi känner att tiden är mogen, och att vi nu är tillräckligt stora för att hantera även den här biten – som också är hjärtat i verksamheten som vi vill ha internt. Förutsättningarna är rätta för att bygga kompetens inom företaget, och det här gör också att vi kan erbjuda karriärvägar internt för de som arbetar hos oss, säger Fredrik Thapper, som anställdes vid årsskiftet för att driva omställningen.

Att Svenska Retursystem nu väljer att ta hem verksamheten beror på att man vill skapa bättre förutsättningar att bygga en långsiktig och bred logistikkompetens inom bolaget. Tre delar, som tidigare legat externt ska nu tas över av Svenska Retursystem, och 15–20 personer ska rekryteras. Det är logistikplaneringen av flödena, administration och analys i tillhörande IT-system, samt kundkontakter med kunderna som använder lastbärarna.

– Det här är alla områden som är väldigt viktiga för verksamheten, och att sköta dem i egen regi ger oss större frihetsgrader och flexibilitet att hantera den föränderliga värld vi lever i.

Svenska Retursystems “Customer Service & Planning Center” kommer att förläggas i Västerås som också byggs ut med 7 200 kvm.

Svenska Retursystem

Svenska Retursystem ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), och grundades 1997 i syfte att effektivisera dagligvaruhandelns varuflöden och minska emballageberget genom användning av  returlådor, helpallar och halvpallar i plast som tvättas och återanvänds, gång efter gång. Svenska Retursystem skickar – med hjälp av DHL – ut lådor och pallar till producenter i Sverige, men även i Europa. Dessa används i distributionen, samlas sedan in av grossisterna, och återförs till slut till företagets fyra tvättningsanläggningar: Västerås, Mölnlycke, Örebro och Helsingborg, för att därefter levereras ut igen.