Svenska skeppsmäklare: Ännu är varukedjan obruten

Sveriges Skeppsmäklareförening har gjort en enkät bland sina medlemmar om hur deras verksamhet påverkats av Covid-19. Den höga svarsfrekvensen på drygt 50 procent visar att medlemskåren tar den här frågan på största allvar.

För de allra flesta i medlemskåren har utbrottet av COVID-19 ännu inte orsakat några stopp i varuförsörjningskedjan. Samtliga hamnar är öppna och godshanteringen fungerar. De allra flesta säger sig också ha upplevt en marsmånad som gott och väl motsvarar antalet anlöp vid samma tid förra året.

“I vissa fall har godsvolymerna till och med ökat, vilket framförallt gäller de hamnar som har tillgång till stora bergrum dit råolja nu fraktas för lagring, i väntan på högre oljepriser.” skriver föreningen.

Självklart gäller dock inte detta för dem som är involverade i linjesjöfart eller kryssningstrafiken – passagerartrafiken är ju hårt drabbad av att människors rörelsefrihet begränsats.

“De flesta fartygsagenterna går inte längre ombord i några fartyg, vilket mestadels beror på att de helt enkelt inte är välkomna ombord i dessa Coronatider.” skriver föreningen också.

I de fall dokument behöver signeras görs det oftast på kajen, på behörigt avstånd.

Allt fler jobbar hemifrån

På Maersk arbetar 85 procent av alla på global nivå hemifrån, vilket fungerar väldigt bra utan störningar. En utveckling som delas i olika stor grad av de flesta andra linjerederier/linjeagenter som finns i medlemskåren. Även fartygsagenter och övriga i branschen sköter så mycket som möjligt hemifrån.

Flera företag säger sig ha infört ett system där halva styrkan arbetar hemifrån medan andra halvan är på kontoret och efter en dag, eller en vecka, byter man. Ett smart sätt att både minska risken för smitta på kontoren och vid kollektivresor till och från arbetet.

Inga stora varsel – än så länge

Det verkar inte heller som om Svenska skeppsmäklarföreningens medlemsföretag i någon större utsträckning behövt permittera eller säga upp personal. Undantag finns dock.

Däremot är de allra flesta väldigt bekymrade över vad som komma skall.

– När industrin bromsar ner tror vi att det får negativa följder inom några veckor. Försämrade förutsättningar för landtransporter i ett flertal länder innebär att hamnarna redan nu är överbelastade med gods. Livsmedelsrelaterade volymer kommer förhoppningsvis inte att påverkas lika negativt som övriga bulklaster men vi bedömer att fraktmarknaden viker runt påsk och att den tidigast återhämtar sig i september-oktober, skriver ex Gregor Loebbert på OP Ship i Göteborg sysslar mest med torrlastbefraktning, mestadels i Europa:

Stadig brist på containrar

Sveriges Skeppsmäklareförening företräder den globala linjesjöfarten som transporterar gods till eller ifrån Sverige. Det var här krisen först slog till och det problemet stavas containerbrist.

Länge trodde näringen att problemet skulle lösas ungefär sex veckor efter att produktionen i Kina kom igång igen, alltså i slutet av mars. Men problemet kvarstår.

– Vi har oerhört mycket färre avgångar till och från fjärran östen. Svensk export av papper, virke och pappersmassa är fortsatt bra, men risken är att den nu kommer att minskas då länder som USA, Indien och Sydostasien stänger ner. Vem ska vi då exportera till? Även om produktionen i Kina nu kommit igång har de inget behov av råvaror då de inte har någon att producera till, belyser en av Svenska skeppsmäklarföreningens linjeagenter situationen.

Besättning fast ombord

Ett annat problem är att en massa sjömän fast i sina fartyg för att de inte tillåts komma i land, oavsett om de seglar i svenska vatten och ska hem till exempelvis Filippinerna eller om det är svenskar som blir kvar på de sju haven.

Enligt New York Times finns det just nu 150 000 sjömän världen över som redan fullgjort den avtalade tiden ombord, men som än så länge inte ser någon avlösning i sikte.