Svenskarna överskattar e-handelns klimatavtryck

PFM-research har på uppdrag av tech-företaget Airmee testat allmänhetens kunskap om e-handeln och dess påverkan på klimatet. Resultatet visar att flertalet svenskar överskattar e-handelns klimatavtryck.

Totalt 1000 personer över hela landet deltog i undersökningen genom att besvara ett kunskapstest, bestående av nio flersvarsfrågor om den växande e-handeln och hur dess transporter påverkar klimatet. Den genomsnittliga respondenten har tre rätt av nio möjliga. Resultatet visar att många svenskar har en förvrängd bild av hur e-handeln påverkar klimatet.
 
– Studien vi gjort visar att logistikbranschen måste bli tydligare genom att bli mycket bättre på att mäta och kommunicera sin klimatpåverkan – hela vägen ner till leveransnivå. Det innebär att mäta leveransernas koldioxidutsläpp och redovisa det i kvartalsrapporterna. Vi började med detta tidigare i år och det har sporrat oss att satsa på än fler elbilar och cyklar, kommenterar Julian Lee, vd på Airmee.

Julian Lee. Foto Airmee.

De flesta (sex av tio) gjorde en korrekt uppskattning av transportsektorns andel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. I kontrast till detta visar resultaten att många tenderar att överskatta e-handelns belastning på klimatet. Endast tre av tio svarade rätt på frågan: E-handelsförsäljningen i Sverige växte med 15 procent under 2018, hur mycket mer tror du utsläppen ökade från transporterna under samma period? (rätt svar är mindre än 1 procent)

– Att många överskattar e-handelns klimatavtryck tror jag hänger ihop med att man ser fler leveranser nu än för. Men, att folk faktiskt inte sätter sig i bilen och kör till affären lika ofta samt att butiker även konsumerer energi är mer abstrakt så det tänker man nog inte på, på samma sätt.