Sverige är inte redo för Fehmarn-Bält

När den kommande bil- och järnvägstunneln under Fehmarn-Bält öppnar 2029 väntas de transporterade godsmängderna öka. På grund av kapacitetsbrist och flaskhalsar i det svenska järnvägsnätet ser merparten ut att gå via lastbil, vilket istället riskerar att täppa till de svenska vägarna, enligt en rapport från Sweco.

När tunneln under Fehmarn-Bält öppnar 2029 kapas en omväg på 16 mil mellan Sverige och kontinenten. Det finns stora förhoppningar på att tunneln ska möjliggöra fler godstransporter på järnväg mellan Skandinavien och kontinenten. Men enligt en rapport från Sweco, på beställning av String-nätverket och Greater Copenhagen, krävs stora investeringar i järnvägarna för att förbindelsen ska komma till sin rätt.

Rapporten konstaterar att tunneln kan bli en “game changer” när det gäller godstransporter. Men inte utan stora investeringar i järnvägskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet. Det finns redan idag problem med flaskhalsar och kapacitetsbrist som gör att fler transporter går på lastbil istället för järnväg. Särskilt i Sverige där järnvägsspåren redan är fulla.

– Rapporten är oroväckande läsning, eftersom den visar att utan investeringar i järnvägsnätverket kommer vi inte kunna utnyttja Fehmarn-Bält-förbindelsens fulla potential i form av gröna transporter. Den svenska landförbindelsen med Öresundsbron, fyrspår från Lund till Hässleholm och helst ända upp till Stockholm samt en ny omlastningsterminal i Danmark är några av de investeringar som behöver göras för att lösa flaskhalsar och kapacitetsproblem och göra järnvägen mer konkurrenskraftig, kommenterar Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen.

När tunneln öppnar väntas betydligt fler transporter komma upp till Sverige via tunneln. Godsvikten väntas öka mellan 49 och 120 procent till 2040. Men om inte järnvägarna är redo när tunneln öppnar riskerar merparten av godset att gå via lastbil istället för tåg, och fylla svenska vägar som E6an ännu mer.

I DNs granskning av frågan uttrycker Anna Jähnke, ledare för Moderaterna i Region Skåne och ordförande i utvecklingsnämnden, oro för vad som händer om inte järnvägsnätet är redo:

– Med tunneln öppnad finns en risk för trafikinfarkt där med köer av tunga lastbilar, som förstås också påverkar personbilarna, kommenterar Anna Jähnke.

Branschorganisationen Tågföretagen skrev i april ett ställningstagande där man kräver att regeringen lägger större fokus på att öka kapaciteten i järnvägsnätet och tar tag i den växande underhållsskulden. En av orsakerna är att Fehmarn-Bält kommer ställa högre krav på järnvägsnätet.

Av Emanuel Lehtonen