Sverige först i världen med klimatneutral cementfabrik

Tillverkning av cement är en stor källa till koldioxidutsläpp, och att göra denna hållbar är därför en ödesfråga för branschen. Nu meddelar Heidelbergcement-koncernen, där svenska Cementa ingår, att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland, en process som beräknas ta tio år, men då tar hand om 3 procents av Sveriges koldioxidutsläpp idag.

Majoriteten av koldioxidutsläppen från cementtillverkning uppstår när kalksten hettas upp till höga temperaturer, då det samtidigt får sina sammanbindande egenskaper inför betongtillverkning.

Cementindustrin står för ungefär sju procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. För att motverka den globala uppvärmningen brådskar det att hitta lösningar för industrin. CCS-lösningar (carbon capture and storage) där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, är den idag mest mogna tekniken för att i stor skala komma åt dessa utsläpp – och den som nu kommer nyttjas på fabriken i Slite.

Tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige tillverkas där.

– Vår starka målsättning att etablera en CCS-anläggning i Slite innebär att Sverige har en chans att bli världsledande på klimatneutral cementproduktion. Utifrån vår goda erfarenhet av samarbetet med Norges regering och deras beslut att satsa på den här tekniken, så väljer vi nu att växla upp våra ambitioner till en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i Sverige, säger Giv Brantenberg, vd för Heidelbergcement norra Europa, i ett pressmeddelande.

Under vintern bekräftade den norska regeringen sin satsning på CCS, och HeidelbergCement bygger nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i Brevik, Norge. Etableringen vid Norcem i Brevik är i full gång vilket man nu drar stor nytta av i planeringen för en anläggning på Gotland.

Anläggningen i Slite dimensioneras till att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip helheten av utsläppen. Eftersom användningen av biobaserade bränslen ökar, och dessa räknas som koldioxidneutrala, så hamnar man under nollpunkten och kan till och med nå så kallade minusutsläpp.

– Vår satsning är en nödvändig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045, och för att målen i FN:s Parisavtal ska kunna nås. Eftersom cementindustrin står för en betydande andel av samhällets koldioxidutsläpp vilar ett stort ansvar på oss att bidra med konstruktiva lösningar. Det ökade trycket på marknaden kring hållbara byggmaterial och den svenska regeringens uttalade vilja att satsa på klimatomställningen, ger oss kraft att spänna bågen, kommenterar Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och Heidelbergcement norra Europa.

När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande andel är biobaserade utsläpp, innebär det att den fabrik som idag står för 3 procent av Sveriges samlade utsläpp till och med kan skapa en kolsänka.

Processen tar tio år

För att definiera alla kritiska steg på vägen mot världens första klimatneutrala cementfabrik har en förstudie inletts. Den rör frågor kring teknikval, miljöpåverkan, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning.

Elbehovet kommer att uppemot femdubblas jämfört med idag. Därför kräver satsningen väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland. Det behövs även ett fungerande regelverk för CCS och inte minst kommersiella drivkrafter för att kunna fullfölja denna satsning.

Utveckling, tillståndsprocesser och byggperiod bedöms ta knappt tio år.