Sverige går mot strömmen – rekordnivå av direktinvesteringar

De utländska direktinvesteringarna backade globalt under 2022 med 12 procent, jämfört med året innan. I Sverige däremot nådde investeringarna nya rekordnivåer. 512 miljarder kronor investerades av utländska aktörer under året, vilket är en nästan trefaldig ökning jämfört med 2021. Det visar en färsk rapport från Business Sweden.

Enligt Business Swedens nya rapport “Moln på investerarhimlen” faller de utländska direktinvesteringarna (FDI, Foreign Direct Investments) under 2022 i samtliga regioner i världen utom Asien och Sydamerika. Det svaga intresset gör att Europamarknaden fallit under nollstrecket, vilket innebär en nettoutflyttning av utländskt investeringskapital.

Sverige däremot går emot den omfattande nedgången och når nya rekordnivåer. Under 2022 trefaldigades investeringarna jämfört med året innan och nådde 512 miljarder kronor.

– Vi brukar inte fästa så mycket avseende vid de här siffrorna då de till stor del utgörs av finansiella transaktioner och inte kan kopplas till utländska etableringar som Business Sweden arbetar med. Men vi kan konstatera att det finns ett stort intresse från utländska industriella investerare för den svenska marknaden. Det ser vi inte minst i de jätteinvesteringar som är på gång i norra Sverige, kommenterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Sammanlagt uppgår de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till drygt 3,7 biljoner kronor. Tillgångarna är fördelade på 66 procent i tjänstesektorn och 34 procent i tillverkningsindustrin.

I rapporten ingår en undersökning om Sveriges investeringsklimat som visar på goda villkor för utländska investerare. Detta trots den kommande FDI-lagen som går ut på att utländska direktinvesteringar i skyddsvärda verksamheter ska granskas. Den nya lagen träder i kraft den 1 december 2023.

– Sammantaget visar undersökningen att Sverige erbjuder förhållandevis goda villkor för en utländsk företagsetablering, med ett betyg för investeringsklimatet på 3,6 på en femgradig skala. Drygt 80 procent av de intervjuade företagen har expansionsplaner i Sverige, kommenterar Lena Sellgren.