Sverige har för få laddstolpar

Sverige har idag 13 000 publika laddstolpar i hela landet. Det är för få jämfört med de 250 000 elbilar som rullar på gatorna, anser bilistorganisationen M Sverige.

EU rekommenderar att det ska gå max tio bilar per publik laddstolpe, det innebär att landet som helhet behöver 25 000 laddstolpar för att möta dagens behov. Enligt M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle har vi dock bara 13 000. Utan tillräcklig laddinfrastruktur är M Sverige oroliga att beroendet av fossila bränslen kommer fortsätta.

– Det krävs enorma satsningar i det publika laddnätet. Laddbara bilar ska inte vara en möjlighet bara för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, i så fall kommer vi som samhälle aldrig att kunna välja bort fossila drivmedel, kommenterar Caroline Drabe, vd för M Sverige.

Granskningen visar tydligt att problemen växer. Som exempel saknades 4 000 laddstolpar i Stockholm förra året men under året sattes endast 800 nya stolpar upp. Nu behövs 8 000 nya laddstolpar för att täcka dagens behov. Trenden syns även på andra håll i landet. Nationellt saknas mer än 10 000 laddstolpar.