Sverige innovationsledare i EU

I årets utgåva av European Innovation Scoreboard tar Sverige plats som EUs mest innovativa land. Tillsammans med Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien utgör vi gruppen “Innovationsledare” bland medlemsländerna.

Sedan 2001 jämför rapporten European Innovation Scoreboard innovationskraften i EUs medlemsländer, andra europeiska länder och regionala grannar. Undersökningen jämför styrkor och svagheter i ländernas prestation inom innovation och hjälper länder identifiera de områden de behöver arbeta mer med.

I 2022 års rapport ligger Sverige på en första plats och leder kategorin “Innovation Leaders”. Kategorin innefattar länder som ligger på över 125 procent av EU-snittet när det gäller innovationstakt. Precis efter Sverige ligger Finland och Danmark, följda av Nederländerna och Belgien. Förra året tog även Stockholm positionen som mest innovativa region i EU.

I diagrammet presenteras medlemsländernas innovationsprestation 2022 jämfört med 2005. Grafik: EU-kommissionen.

Rapporten visar en tydlig geografisk koncentration, där de flesta starka och ledande innovationsländerna återfinns i norra och västra Europa. De flesta måttliga eller framväxande innovationsländerna finns i södra och östra Europa. Enligt den europeiska innovationsagendan ska EU-kommissionen fokusera på att överbrygga dessa skillnader för att göra hela Europa till en viktig aktör på det globala innovationslandskapet.

I övrigt konstaterar rapporten att 19 länder har fått en högre poäng, och alltså förbättrat sitt innovationsarbete, medan åtta länder har sjunkit på listan. Samtidigt ligger EU fortfarande efter globala innovationsledare som Australien, Kanada, Sydkorea och USA. Men gapet mellan regionerna minskar och EU gick om Japan 2021.