Sverige och Finland i isbrytarsamarbete

Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket inlett ett nytt samarbetsavtal, som syftar till att genomföra ett designarbete för tre svenska och två finska nya isbrytare.

– Med avtalet i hamn sätter vi nu kurs mot nästa generations isbrytare. Tillsammans med våra finska vänner inleder vi nu ett viktigt designarbete för morgondagens svenska och finska isbrytare, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket (Väylävirasto) undertecknat ett nytt samarbetsavtal, som syftar till att genomföra ett gemensamt designarbete för totalt tre svenska och två finska nya isbrytare.

– Utvecklingen av isbrytarflottan är en förutsättning för att trygga servicenivån inom vintersjöfarten. Detta samarbetsavtal med Sverige är en fortsättning på det goda isbrytarsamarbetet som pågått under flera år, kommenterar Kari Wihlman, generaldirektör vid Trafikledsverket.

Sjöfartsverket har idag fem egna isbrytare, Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. De tre sistnämnda statsisbrytarna har varit i drift sedan 1970-talet, och är nu i behov av att bytas ut.

– Våra nuvarande statsisbrytare lever på lånad tid. Utan en väl fungerande svensk isbrytning kan norrländska hamnar tvingas hålla stängt under hela 130 dagar om året. Det skulle drabba svenskt näringsliv hårt, eftersom att nio av tio varor till och från Sverige går via sjövägen. Nya isbrytare är därför viktigt för hela landet, kommenterar Katarina Norén.