Sverige tar exportandelar – oklart om pandemieffekt

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade under pandemiåret 2020 till 1,2 procent, från 1,1 procent år 2019. Den stärkta positionen för svensk export i världen drevs av ökad efterfrågan på “pandemivaror” som läkemedel, elektronik och trävaror. Det enligt årets utgåva av Business Swedens rapport Global Export.

Svensk exportindustri presterade betydligt bättre än världsmarknaden under pandemiåret 2020 och tog marknadsandelar inom varugrupper som kemi/läkemedel, elektronik och trävaror. Det visar Business Swedens årliga rapport Global Export som publicerades i veckan och baseras på den senaste statistiken från FNs databas UN Comtrade.

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport har legat stabilt på 1,1 procent mellan åren 2015-2019. Men under 2020 ökade landets marknadsandel till 1,2 procent.

– Om detta är ett trendbrott eller en pandemieffekt är för tidigt att uttala sig om. Men vi ser att Sverige tog marknadsandelar inom varugrupper där efterfrågan gick starkt uppåt under pandemin, förklarar Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, i rapporten.

Under 2020 fortsatte Asien att utvecklas starkt och blev den ledande aktören på exportmarknaden och står nu för 40 procent av världsexporten. Europas andel av världsexporten var oförändrad (38 procent) medan Nordamerika tappade mark (13 procent).

Sveriges totala export minskade betydligt mindre än exporten i flera stora länder som Tyskland och USA. Även minskningen av BNP blev betydligt lindrigare i Sverige än på de flesta håll i världen, Sveriges BNP är redan tillbaka på förkrisnivå. Sverige har dessutom goda exportutsikter, inte minst till följd av massiva återhämtningspaket med fokus på digitalisering och grön omställning som har sjösatts världen över.

– Sverige och svenska företag ligger i framkant inom dessa områden med innovativa hållbara lösningar. Om dessa når ut till den globala marknaden kan Sverige mycket väl fortsätta att ta andelar på den globala exportmarknaden.

 Läs årets utgåva av rapporten Global Export här