Sveriges äldsta logistinätverk blir nationellt

Kompetensnätverket ALN, Arlanda Logistic Network, grundat 2000, byter namn till Alfa Logistic Network för att visa på en förflyttning mot ett nationellt logistiknätverk. – Våra medlemmar kommer redan i dag från hela Sverige, så det är ett naturligt steg, säger Per Schött, grundare ALN.

Kompetensnätverket Arlanda Logistics Network har idag ca 35 företag som medlemmar och har sedan år 2000 anordnat seminarier på temat logistik, oftast i Sigtuna kommun, där nätverket grundades. Drivande i nätverket är Per Schött, som även grundade nätverket vid sekelskiftet.

– Vi är faktiskt Sveriges äldsta logistiknätverk, och började som ett geografiskt betingat nätverk för Arlandaområdet, med syfte att bygga upp ett logistikkluster här, berättar Per Schött, som på 80-talet hade i uppdrag av Skanska att utveckla området Arlandastad.

Kring år 2000 var det “jäkligt trögt” med etableringar kring Arlanda och det var det som låg till grunden att satsa på logistik, och främja det arbetet med kunskapsnätverket ALN.

Idag har dock Arlanda och Rosersberg och övriga logistikområden norr om Stockholm inget behov av att locka etableringar och logistiksektorn går som tåget. ALN har dock levt vidare och genomför varje år en rad seminarier på olika logistiska teman.

– Men våra medlemmar kommer idag från hela Sverige, och kunskapsinnehållet har ju ingen geografisk gräns, så det är naturligt att vi tar bort den geografiska kopplingen, säger Per Schött.

“Arlanda” är nu utbytt mot “Alfa” men verksmaheten kommer i det stora hela fortsätta som tidigare med seminarier på temat logistik, i Sigtuna kommun med omnejd.

Av Klara Eriksson